Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
23.05.2019

YİM
Numara:156/2013
D. No:16/2019

Aygün Karagil ile Polis Örgütü Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaPolis terfilerinde sözlü mülakat - açık takdir hatası51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası

İndir

26.09.2018

YİM
Numara:43/2013
D. No:23/2018

Namık Müftüoğlu ile İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ - KKTC Eğitim - Araştırma Yerleşkeleri ve diğerleri arasında -İdarenin kararlarının gerekçeli olması - idari sözleşmeler -idarenin sözleşmeyi tek yanlı fesih hakkı38/2009 İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ – KKTC Eğitim araştırma Yerleşkeleri (Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası – Md. 11. -65/2005 KKTC Yüksek Öğretim Yasası – Md. 46.

İndir

30.10.2017

YİM
Numara:173/2013
D. No:30/2017

Levent Başaran n/d Levent Jahit Basharan ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaYasaların yorumu59/2000 Askerlik Yasası - Md. 10 14

İndir

18.05.2017

YİM
Numara:7,8/2013
D. No:13/2017

Acapulco Holdings Limited ile 67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasındaTaşınmaz Mal Komisyonu - Administrative tribunal - Meşru menfaat - Gerekçe - Şekil unsuru - İdari kararın gerekçeli olması gererği - Şartlı karar.67/2005 sayılı yasa - Md. 9 11

İndir

31.01.2017

YİM
Numara:124/2013
D. No:5/2017

Cemil Bulut ile Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaMeslekten çıkarma - Ehliyetsizlik - Sebep ilkesi.54/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 7(2)(B)

İndir

31.01.2017

YİM
Numara:38/2013
D. No:2/2017

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company A.B.D. ile KKTC Başsavcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesini temsilen arasındaTicari marka tescili - Mukayyidin takdir hakkı - Takdir hakkına, açık takdir hatası veya yasaya veya Anayasaya aykırılık olması durumunda müdahale edilebilmesi.-

İndir

27.12.2016

YİM
Numara:162/2013
D. No:42/2016

Mehmet Soğancı ile Maliye Bakanlığı arasındaÖdenek - Generallik ödenenğinin ödenmemesi - Yasanın yorum26/77 eMEKLİLİK yASASI - Md. 4(1)

İndir

26.12.2016

YİM
Numara:154/2013
D. No:41/2016

Mahmut Gümüşsoy ile Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu ve diğeri arasındaDisiplin cezalarının sicilden silinmesi talebi - Sözlü sınavlar - İdarenin takdir yetkisi.51/84 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.73

İndir

17.06.2016

YİM
Numara:22/2013
D. No:24/2016

Emine Zehirok n/d Emine Çakka ile 1- İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, 2- İskan Encümeni Başkanlığı, 3- Saptama ve Değerlendirme Tazmin Komisyonu, 4- Güzelyurt Kaza Tapu Dairesi arasında75 günlük hak düşürücü süreKKTC Anayasası - Md.152(3)

İndir

30.05.2016

YİM
Numara:7-8/2013
D. No:22/2016

Acapulco Holdings Ltd. ile 67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasındaAnayasaya havale- KKTC Anayasasının 152 ve 149. maddelerinin yorumu için Anayasaya havale istemi - 152(1) maddesi tahtındaki makam ibaresinin, devlet tüzel kişiliği altında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği - 152. maddede yer alan "makam" ibaresinin yorum gerktirmeyecek şekilde açık bir ifade olması nedeniyle, Anayasaya havale isteminin reddi.KKTC Anayasası - Md. 149 152

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon