Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
23.11.2018

YİM
Numara:245/2012
D. No:27/2018

Cynthia Sara Zukas ve diğeri ile Girne Kaza Tapu Amirliği ve diğerleriYİMde vekil vasıtasıyla dava açma - meşru menfaat - menfaat birliği-eşdeğer koçan iptali - yokluk hali- ilgili şahısların davadan ihracı - YİM davalarında talep takririKKTC Anayasası Md.152(2) 159 - 41/1977 İskan ve Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md. 2(1) 3 4

İndir

22.09.2017

YİM
Numara:209/2012
D. No:22/2017

Doç. Dr. Dizem Arifler ile 1-Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, 2-Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticiler Kurulu, 3-Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaİdariSözleşmeler - İdari sözleşmenin sonlandırılması-

İndir

14.11.2016

YİM
Numara:224/2012
D. No:35/2016

Akyürek Doğal Mermer Sanayi Şti. Ltd. ile KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi ve diğeri arasındaŞirket ismi tescili - İstenmeyen adlar.Fasıl 113 Şirketler Yasası - Md.18

İndir

19.07.2016

YİM
Numara:67/2012
D. No:28/2016

Pervin Şila ile 1-KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Pois Genel Müdürlüğü, 2- Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaEhliyetsizlik - Sivil hizmet görevlisinin görevden alınması - Disiplin soruşturması.51/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 7(2)(b)

İndir

30.06.2016

YİM
Numara:216/2012
D. No:27/2016

Ayşe Öztaç ile Lefkoşa Belediyesi arasında75 günlük hak düşürücü süre - Kuaför salonu çalıştırma izni-

İndir

29.04.2016

YİM
Numara:33/2012
D. No:17/2016

Kıymet Şenbayrak ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaMünhal kadroya atanma - Sakatlık ve yokluk hali - Hazılık işlemi - Hazırlık işlemindeki sakatlığın ayrı dava konusu yapılamaması - Hazırlık işlemlerindeki hukuki aykırılık, icrai kararı da hukuka aykırı kılması - İptal davası - Kişilerin hukuki durumunu etkileyen, icrai nitelikli kesin ve etkin idari karar veya işlemlere karşı açılması.-

İndir

29.02.2016

YİM
Numara:226/2012
D. No:7/2016

Savaş Şemi n/d Savaş Ersin ile Maliye Bakanlığı ve diğerleri arasındaGümrük vergileri ödenmeyen araç için satış kararı - 75 günlük hak düşürücü süre - İdarenin takdir hakkı - İdarenin yetkileri.37/1983 Gümrük ve İstihsal Yasası - Md. 26(3) 81

İndir

29.02.2016

YİM
Numara:140/2012
D. No:6/2016

Adem Taşkınt ve diğeri ile Lefke Türk Belediyesi arasındaTelleme izni - Hak düşürücü süreKKTC Anayasası Md.153(3) Fasol 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md. 2319

İndir

19.02.2016

YİM
Numara:49/2012
D. No:5/2016

Ertaç Sivri ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ve diğeri arasındaUltra vires (yetki aşımı) - Bir üst dereceye terfi eden erkek gardiyana terfi fazlalığı nedeniyle rütbe takılmaması - Cezaevi Müdürünün, Davacının eski görevine devam etmesini istemesi - Davacının, Cezaevi Müdürünün kararının ultra vires olduğu iddiası - YİMin bir tüzükle ilgili iptal kararı verememesi - YİMin Cezaevi Müdürünün aldığı kararın ultra vires olmadığı bulgusu.Cezaevleri (Cezaevi Hizmeti) Tüzüğü - Md. 2(3)

İndir

06.11.2015

YİM
Numara:262/2012
D. No:32/2015

K.V. Mediterranean Tours Limited ile Taşınmaz Mal Komisyonu arasındaTaşınmaz Mal Komisyonu - İlgili şahıs kararının iptali - İcrai nitelikli karar - Malın iadesi talebi - Meşru menfaat - Mülkiyet hakkı - İhmal.67/2005 Taşınmaz Mallerın Tazmini Takası ve İadesi yasası - Md.7

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon