Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.10.2021

YİM
Numara:189/2011
D. No:12/2021

Hasan İsaoğulları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Boğaz Girne vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Meslekten ihraç - lehte kanun ilkesi - disiplin kovuşturması - ehliyetsizlik51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev Ve Yetkileri) Yasası - Md. 63(4) 71(1)(2) - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 107 297 305 337 339 - Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü - Md.6(1)(e)

İndir

07.06.2018

YİM
Numara:191/2011
D. No:19/2018

Ortaç Mavigözlü ile KKTC Güvenlk Kuvvetleri Komutanlığı ve diğeri arasındaMeslekten ihraç - lehte kanun ilkesi - disiplin kovuşturması - ehliyetsizlikPolis Yasası Md. 71(2)(B)

İndir

29.01.2018

YİM
Numara:189/2011
D. No:1/2018

Hasan İsaoğulları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü ve diğeri arasındaMeslekten İhraç - Lehte kanun ilkesi - Disiplin kovuşturması - Ehliyetsizlik.51/1984 Polis Örgütü Yasası Md. 71(2)

İndir

05.12.2017

YİM
Numara:95/2011
D. No:34/2017

Akfen Gayrimenkul Ticaret ve İnşaat A.Ş. ile Gelir ve Vergi Dairsi ve/veya Maliye Bakanlığı arasındaTicari ,şletme hesabı - Gelirlerin birleştirilmesi - Resen vergi tarhı - Vergi cezası22/77 Vergi Usul Yasası - Md.265

İndir

02.09.2016

YİM
Numara:190/2011
D. No:29/2016

Mustafa Alibaba ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü ve diğeri arasındaMeslekten ihraç - Lehte kanun ilkesi - Disiplin kovuşturması - Ehliyetsizlik.51/84 Polis Örgütü Yasası - Md.71(2)

İndir

09.10.2015

YİM
Numara:106/2011
D. No:29/2015

Muhibe Ayna ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ve diğerleri arasındaT cetvelinde ve Koçanda düzeltme yapılması kararı - İfraz işlemi - İfraz işlemi sonucunda taşınmaz malın yüzülçümünün T cetvelinde ve Koçanda düzeltilmesini öngören kararın iptali istemi.Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.61.

İndir

09.10.2015

YİM
Numara:98/2011
D. No:28/2015

K. Çolak n/d Kemal Karabekir Çolak ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaT cetveli - Yetki gaspı - Yoklukla malul işlem - Hukuka aykırı işlem- Eşdeğer hak.İTEM Yasası - Md.686970

İndir

11.06.2015

YİM
Numara:146/2011
D. No:17/2015

Necat Arifoğlu ile KKTC Maliye Bakanlığı arasındaEmekli maaşından vergi kesilmesi - Kesintilerin iadesi talebi - İhmal davası - İade için gerekli işlemleri yapmamakla Davalının ihmali bulunduğu bulgusu - YİMin kesintilerin iadesine karar vermesi - Anayasanın 160 maddesi - Emekli maaşının gelir vergisinden muaf olması.KKTC Anayasası - Md. 160

İndir

07.04.2015

YİM
Numara:39/2011
D. No:7/2015

Turgut Umarlar ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaYasaklı gömen - KKTCden sınırdışı edilme ve KKTCye girişin yasaklanması kararlarının iptali istemi - Takdir yetkisi - Takdir yetkisine müdahale - Yetkinin Anayasaya veya herhangi bir yasaya aykırı olakak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi gereği - Şekil şartları - Şekil ve usul kuralalrına uyulmaması, hukuka aykırılık oluşturmakla birlikte işlemin iptalini gerektirmemesi- Davanın ret ve iptal edilmesiFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası - Md. 6(1)(d) ve 14(1)

İndir

27.02.2015

YİM
Numara:87/2011
D. No:4/2015

Cyport Communication Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaSözleşme - Davacı Şirket ile Telekomünikasyon Dairesi arasında CDMA Sabit/Mobil Telefon sözleşmesi imzalanması - Bakanlar Kurulunun sözleşmeyi iptal etmesi - İdari işlem veya kararı geri alma - İdari işlem ve kararların hangi hallerde geri alınabilceği.Devlet İhale Tüzüğü - Md 3 14(2)(f)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon