Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.11.2017

YİM
Numara:149/2010
D. No:33/2017

Feza Varol ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve İlgili Şahıslar 1-Ali Yeltekin, 2-Mustafa Doğru arasındaİdarenin takdir yetkisi - Sözlü sınavlarda idarenin takdir hakkı bulunması - Münhal - Sınav yapma yetkisi73/91 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yasası - Md.92

İndir

17.04.2014

YİM
Numara:69/2010
D. No:16/2014

Simay İnceler ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaÜniversite ile ilişiğin kesilmesi - Davacının, öğrenci azlığı, zayıf eğiticik ve kayda geçen disiplinsizlik nedeniyle DAÜ ile ilişiğinin kesilmesi - Müdafaa hakkı - Davacı kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararın hukuka aykırı olduğunu iddia etmesi- Kararın hukuka aykırı olmadığı müdafaası - Davacıya kendisini savunma hakkı verilmeden alınan kararın hukuka aykırılık teşkil ettiği belirtilerek ilişik kesme kararının iptali.Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md. 42

İndir

05.02.2014

YİM
Numara:103/2010
D. No:4/2014

Birol Ruhi ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaSözleşme feshi - Akademik Peronel Sözleşmesinin feshedilmesi - Fesih kararının iptali için dava açılması - Yüksek İdare Mahkemesinin, Davalı No.2 tarafından alınmış nihai ve icrai nitelikli, işine son verme kararını iptalini Davacının talep etmediği gerekçesiyle davayı ret ve iptal etmesi.18/86 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası - Md 5(1)

İndir

26.11.2013

YİM
Numara:152/2010
D. No:38/2013

Mevlüt Hacımevlüt ile Maliye Bakanlığı arasındaEmekli maaşının 18A bareminin en üst kademesinden ödenmesi talebi - Talebin reddi - Red kararının istinaf edilmesi. Ön itiraz - 75 günlük hak düşürücü sürenin geçirildiği ön itirazı - Ön itirazın kabul edilerek davanın reddedilmesi.51/95 Belediyeler Yasası - Md 55

İndir

20.11.2013

YİM
Numara:105/2010
D. No:37/2013

Pınar Tolga Baturay ile Doğu Akdeniz Koleji ve diğerleri arasındaHizmet sözleşmesi - Sözleşmenin öğrenci azlığı nedeniyle uzatılmayarak feshedilmesi kararının iptali için açılan dava - Meşru menfaat - Akademik kalan davalarda Davacının meşru menfaatinten sözedilemeyeceği iddiası ile davanın reddi talebi - Magosa Kaza Mahlkemesinde açılan davanın, Davcının meşru menfaatini olumsuz yönde etkilemediği bulgusu - Dava konusu idari kararın, sebep unsuru bakımından da hukuka aykırı alındığı bulgusu - Sözleşmeyi fesheden kararın hükümsüz olduğuna karar verilmesi.KKTC Anayasası - Md 152(6)

İndir

25.10.2013

YİM
Numara:124/2010
D. No:32/2013

Dr. Yusuf Suiçmez ile KKTC Cumhurbaşkanı vasıtasıyle KKTC ve diğerleri arasındaGörevden alma - Davacının sözleşmesinin iptal edilerek Din İşleri Başkanı mevkiinden alınması - Görevden alma kararının iptal edilmesi için dava açılması - Ön itiraz - Yetki - Kararın özel hukuk alanına girdiği ve Yüksek İdare Mahkemesinin davaya bakmaya yetkisi olmadığı ön itirazı - Davanın ret ve iptal edilmesi.29/93 Din İşleri Dairesi Yasası - Madde 4 ve 8

İndir

11.10.2013

YİM
Numara:148/2010
D. No:30/2013

Hasan Temel ile Gönyeli Belediyesi arasındaMahkeme hükmünün düzeltilmesi - H.M.U.T. E.25, n.6 - Hükmün sonuç kısmında eksiklik olduğu nedeniyle düzeltilmesi için istida dosyalanması - YİMin hükmün düzeltilmesine emir vermesi. Yetki - Mahkemenin hükmü düzeltme yetkisi ve sınırlarıH.M.U.T. E.25 n.6 KKTC Anayasası - Md 152

İndir

13.06.2013

YİM
Numara:80/2010
D. No:21/2013

Kıbrıs Continental Finans Ltd. ve diğerleri ile Kıbrıs Continental Bank Ltd. ve diğerleri arasındaDavacı Şirketin yönetim ve denetiminin fona dervedilmesi ve Davacı No.3ün görevden alınması - Fona devredilme ve görevden alınmaya ilişkin idari kararların sebep unsurundan yoksun olduğu gerekçesiyle iptali istemi - Yüksek İdare Mahkemesi 32/09 sayılı Yasanın 13(2) maddesinin koşullarının oluştuğu ve kararın sebep unsuru bakımından hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddetmesi.32/2009 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası - Madde 13(2)

İndir

06.06.2013

YİM
Numara:79/2010
D. No:20/2013

Prof. Dr. Özay Mehmet ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaHizmet sözleşmesinin sonlandırılması - Davalı tarafından alınan 67 yaşını doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmelerinin 28.02.2010 tarihi itibarı ile sonlandırıması kararının iptali istemi - Yetki - YİMin davya bakmaya yetkili olmadığı iddiası - YİMin davaya bakmaya yetkili olduğuna karar verilmesi - Davalının hizmet sözleşmesini sonlandıran kararının hükümsüz olduğuna karar verilmesi.-

İndir

17.05.2013

YİM
Numara:122/2010
D. No:18/2013

Yrd. Doç. Dr. Özlem Çaykent ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğerleri arasındaHizmet sözleşmesi - Öğrenci sayısında azalma olduğu nedeniyle sözlşemenin süresi dolmadan sonlandırılması - Sonlandırma kararının iptali talebi - Hak düşürüxü süre - Davanın 75 gün içerisinde açılmadığı ön itirazı - Yüksek İdare Mahkemesi, davanın hak düşürücü süre geçirildikten sonra açıldığı bulgusuna vararak davayı iptal etmesi.18/86 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Doğu Akeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası - Madde 7(f) KKTC Anayasası - Madde 152(3)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon