Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.05.2013

YİM
Numara:118/2009
D. No:17/2013

Girne Belediyesi ile KKTC Bakanlar Kurulu vr diğerleri arasındaBakanlar Kurulu kararı - Bakanlar kurulu kararı ile Davacının T cetveline işlenerek kullanımına verilen dava konusu taşınmazların yine Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmesi - İptal kararının taşınmazların Davacının T cetvelinden çıkarılmadan alındığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararın kısmen hükümsüz sayılması.KKTC Anayasası - Madde 159(1)(b)(3) 41/77 İskan Topraklandırma bve Eşdeğer Mal Yasası - Md. 93.

İndir

09.10.2012

YİM
Numara:118/2009
D. No:21/2012

Girne Belediyesi ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaDavacı Belediyenin T cetveline işlenen taşınmazların Davalı tarafından ilgili şahsa kiralanması - Anayasaya havale - 41/77 sayılı yasanın 93. maddesi uyarınca, belediyelere taşınmaz mal verilmesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası - 93. maddenin meselenin çözümünde etken olmadığı gerekçesiyle Anayasaya havale talebinin reddi. KKTC Anayasası Md. 148(1)

İndir

15.03.2012

YİM
Numara:108/2009
D. No:6/2012

Ali Adataş ile KKTC Başsavcılığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında Yetki - Yüksek İdare Mahkemesinin yetkileri - YİMin davaya bakıp bakamayacağı tartışması. Sözleşme - İş sözleşmesi - Sözleşmenin iptali - Süreyi uzatan Bakanlar Kurulu kararının iptali - Davacı dava açarak sözleşmenin iptali kararının hükümsüz olduğuna karar verilemsi talebi - Davanın Hukuk Mahkemesinde çözülmesi gerektiği görüşü - Davanın ret ve iptal edilmesi.7/79 Kamu Görevlileri Yasası Madde 6 KKTC Anayasası Madde 152.

İndir

16.12.2011

YİM
Numara:113/2009
D. No:22/2011

Doç.Dr.Hasan Hüseyin Önder ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı arasındaAkademik Personel sözleşmesinin yenilenmemesi - Davalıların Davacının görevine son vermesi - Davalının verilen kararın hükümsüz olduğuna karar verilmesi talebi - Meşru menfaat - İdari karar - İdari kararın, karara kaynak teşkil eden sözleşmeye uygun alınıp alınmadığı - İdari kararın sakat olduğuna karar verilerek, kararın hükümsüz olduğuna emir verilmesi.-

İndir

12.08.2011

YİM
Numara:105/2009
D. No:21/2011

Kezban Kırok ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasında Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliği sınav sonucunu bildiren sıralama listesinin değiştirilmesi - Davacının listenin değişitirilmesi sonucu münhal mevkiye atanamadığı iddiası - Davacının listeye konmaması ve mülakata çağrılmaması kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesi istemi.-

İndir

27.06.2011

YİM
Numara:123/2009
D. No:15/2011

Eleni Meleagrou, Mado Meleagrounun vekili ile KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasındaTaşınmaz malların iadesi talebi - 67/2005 sayılı yasanın 8. maddesine göre iade, ancak, dava konusu taşınmaz malın mülkiyet veya kullanım hakkının, özel veya devletten başka tüzel kişiye ait olmaması halinde mümkün olabilir - Dava konusu taşınmaz mal, Düriye Mustafa arkın isimli kişinin tahsis ve tasarrufunda olduğundan iadesi mümkün olmadığından talebin reddi.67/2005 Taınmaz Malalrın Tazmini Takası ve İadesi Yasası madde 2 6(2) 8.

İndir

27.06.2011

YİM
Numara:124/2009
D. No:13/2011

Eleni Meleagrou,Ivy Meleagrounun vekili ile KKTC taşınmaz Mal Komisyonu arasındaTaşınmaz malların iadesi talebi -Taşınmaz Mal Komisyonunun, Davacının başvurma hakkı olmadığına ilişkin karar vermesi - Kararın istinaf edilmesi - İstinafın reddi.67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası madde 2 6(2)

İndir

18.04.2011

YİM
Numara:44/2009
D. No:8/2011

Zehra Hüseyin n/d Zehra Ayalı ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasında.T cetveli - Davacının T cetvelinde yeralan gayrimenkul ile ilgili yapıla tahrifatın ve/veya işlemin hükümsüz olduğuna dair emir talebi - Hak düşürücü süreKKTC Anayasası madde 152

İndir

31.03.2011

YİM
Numara:115/2009
D. No:6/2011

Yüksel Alkan ile KKTC Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi arasındaEmeklilik - Yıpranma menfaati talebi - Hak düşürücü süre.26/77 sayılı Emeklilik Yasası madde 16

İndir

25.03.2011

YİM
Numara:92/2009
D. No:4/2011

Dr. Özcan Hüdaverdi ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasınaMünhal mevkii - III. Derece İlk Yardım Nöbetçi Doktoru mevkiine Davacının değil de ilgili şahısların atanması - Atama kararının iptali için dava açılması - Davanın oyçokluğuyla ret ve iptal edilmesi.7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası madde 63.

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon