Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.11.2012

YİM
Numara:45/2008
D. No:26/2012

Fuat Erbulut ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaİnşaat izni talebi - Davacının 12 adet konut inşa etmek için hazırladığı projeye inşaat izni talep etmesi - 2006 Beşparmak Dağları Akiferi Koruma Emiranmesinin 5(1)(a)maddesi uyarınca inşaat izni verilmesinin mümkün olmadığı nedeniyle Davacının talebinin reddi - Red kararının iptali için dava açılması - Yüksek İdare Mahkemesinin davayı ret ve iptal etmesi.2006 Beşparamak Dağalrı Akiferi Koruma Emirnasmesi - Madde 28(3)

İndir

09.10.2012

YİM
Numara:78/2008
D. No:22/2012

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. ile 1-KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı, 2- KKTC Maliye Bakanlığı 3- KKTC İçişleri Bakanlığı arasındaBakanlar Kurulunun 1975 yılında Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketine muhtelif binaları tahsis etmesi - Bakanlar Kurulunun 2008 yılında tahsis kararını iptal etmesi ve binaların kontrol ve yönetiminin Maliye Bakanlığına verilmesi - Bakanlar Kurulu kararının iptali istemi - Yetki (koşutluğu) paralleliği ilkesi - İdari işlemin hangi makam tarafından alınmışsa o makam tarafından geri alınabilmesi veya sona erdirilmesi -YİMin yetki (koşutluğu) paralleliği ilkesi çerçevesinde tahsis kararını Bakanlar Kurulu aldığına göre aynı organ tarafından sona erdirilmesinin doğru olduğu bulgusu.63/93 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası - Madde 2 Fasıl 224 - Madde 18.

İndir

31.03.2011

YİM
Numara:116/2008
D. No:5/2011

Mehmet Salih Aleminyolu ile Değirmenlik Belediyesi ve diğerleri arasındaEmeklilik maaş ve ödeneklerinin yeniden düzenlenmesi talebi.26/77 sayılı Emeklilik Yasası madde 30

İndir

22.03.2011

YİM
Numara:157/2008
D. No:2-2011/2011

Ayça Ataklı Akkoyunlu ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve diğerleri arasındaMünhal kadronun kapatılarak iptal edilmesi nedeniyle, münhal mevkiye atanmanın mümkün olmadığı kararının hükümsüz olduğuna dair hüküm talebi.7/79 Kamu Görevlileri Yasası öadde 59.

İndir

22.11.2010

YİM
Numara:122/2008
D. No:31/2010

Ali Çölaşan şahsen ve Doğancı Muhtarı Sıfatıyle ve diğerleri ile Bakanlar Kurulu arasında.Doğancı Köyünün Lefke Belediyesine bağlanmasını öngören onay ve/veya kararın tamamen hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesi istemi - Davacıların meşru menfaati olmadığı yönünde ön itiraz - Başvuru ret ve iptal edildi.KKTC Anayasası - Madde 113(2) 119(1). 51/1995 Belediyeler Yasası - Madde 6 7 14.

İndir

31.08.2010

YİM
Numara:109/2008
D. No:25/2010

Osman Aydınlı ile Polis Hizmeti Komisyonu arasındaPolis Müdür mevkii terfilerine ilişkin kararın iprali istemi.51/84 sayılı Pois Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası madde 73(7).

İndir

30.06.2010

YİM
Numara:118/2008
D. No:21/2010

Güçöz Free Port Ltd. ile Serbet Liman ve Bölge Yönetim Kurulu ve diğeleri arasındaHizmet verilmemiş olmasına rağmen para tahsilatı yapılması işlemlerinin iptali istemi.219/08 Serbest Liman ve Bölge Resmi Tarife Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü madde 9.

İndir

31.05.2010

YİM
Numara:147/2008
D. No:18/2010

Mehmet Okay ile KKTC Merkez Bankası arasındaÇek yasağı kararının iptali istemi.Fasıl 262 Poliçeler Yasası madde 74(B)

İndir

07.05.2010

YİM
Numara:126/2008
D. No:23/2010

Turan M. Bayraktar Kemaloğulları ile Polis Hizmeti Komisyonu ve diğerleri arasındaPolis Müfettiş Muavinliği münhal mevkiiye yapılan atamaların iptali istemi51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası madde 12(2)(4) 73.

İndir

02.05.2010

YİM
Numara:8/2008
D. No:3/2010

Cengiz Topel Uzun ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve diğerleri arasındaMünhal mevkiye atanmama kararının yapılmaması gereken bir ihmal olduğu iddiası25/1985 Öğretmenler Yasası madde 4 5 ve 7

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon