Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.08.2011

YİM
Numara:122/2007
D. No:7/2011

Nefise Rodos n/d Nefise Aziz Rodoslu ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaBakanlar Kurulu kararı ile Davacının T cetvelinde yer alan taşınmazın ilgili şahsa kiralanması kararı- Kararın hükümsüz ve etkisiz olduğuna dair emir talebi.41/77 İskan Toprakalndırma ve Eşdeğer Mal Yasası madde 43.

İndir

29.12.2010

YİM
Numara:177/2007
D. No:34/2010

Yeşil Barış Hareketi Derneği ve diğerleri ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaİdari karar -İdari bir kararın iptal edilebilmesi için dava açabilecek kişinin meşru menfaatinin doğrudan doğruya ve olumsuz yönde etkilenen kişi olması gereği. Meşru Menfaat - Davalıların meşru menfaatlerinin doğrudan doğruya ve olumsuz yönde etkilenmediği gerekçesiye davanın reddedilmesi.KKTC Anayasası madde 152(2)

İndir

04.12.2010

YİM
Numara:220/2007
D. No:15/2010

Turan M. Bayraktar Kemaloğulları ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğeri arasındaMünhal mevkiye tapılan atamaların iptali istemi 51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri YasasıMadde 73(2)

İndir

04.12.2010

YİM
Numara:220/2007
D. No:15/2010

Turan M. Bayraktar Kemaloğulları ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğeri arasındaPolis münhali - Münhal mevkiye yapılan atamaların iptali istemi - İstinafın kabul edilerek kararın iptal edilmesi.51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuurluş Görev ve Yetkileri) Yasası Madde 73(2)

İndir

30.11.2010

YİM
Numara:55/2007
D. No:32/2010

Yarbay Beton Ltd. ile KKTC Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ve diğeri arasındaSözleşme - Ön kira sözlşemesi - Sözleşmeyi iptal eden ve/veya arazileri 3. şahıslara kiralamayı öngören kararın iptali istemi. Ön itiraz - Davacının meşru menfaati olmadığı ön itirazı.-

İndir

27.10.2010

YİM
Numara:189,190,191/2007
D. No:27/2010

Fatma Alçıcıoğlu ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasındaMeslekten men cezası - Meslekten geçici men edilme kararının iptali istemi - Meşru menfaat21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kuruluş Yasası Madde 3(2) 11(5) 14 15.

İndir

11.10.2010

YİM
Numara:236/2007
D. No:29/2010

Lefkoşa Ercan ve Girne Taksiciler Birliği ve diğerleri ile İçişleri Bakanlığı İzin Kurulu arasındaTaksi izni - 20 adet taksi izninin verilmesi kararının iptali istemi - Ön itiraz - Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak bir davada birden fazla kararın ve de birden fazla davacının aynı dava altında birleştirilmesi mümkün olamayacağı ön itirazı ile davanın iptali talebi.-

İndir

30.04.2010

YİM
Numara:228/2007
D. No:16/2010

Kontur Turizm ve Seyahat Şti. Ltd. ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaDoluş durak yerlerinin Girne Belediyesi Otobüs Terminali olarak düzenlenmesine ilişkin kararın iptali istemi.50/2000 sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası madde 8 13(1)(B)

İndir

24.03.2010

YİM
Numara:82/2007
D. No:10/2010

Derviş Zorlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaMaaşın barem 18/B üzerinden ödenmesi talebi.51/95 Belediyeler Yasası madd 34

İndir

16.12.2009

YİM
Numara:240/2007
D. No:46/2009

Samiye Kozal ile Tarım Bakanlığı ve diğerleri arasındaMaaş kesinitisi - Göreve izinsiz gelemediği gerekçesiyle maaşın ödenmemesi kararının iptali istemi.7/79 Kamu Görevlileri Yasası madde 121

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon