Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.11.2012

YİM
Numara:18/2005
D. No:28/2012

Halil Okur ile KKTC Merkez Bankası arasındaBankaya genel müdür olarak atanma - Davacının genel müdürlük görevine son verilmesi - Davacı göreve son verme kararının iptali için dava açması - Yüksek İdare Mahkemesi, göreve son verme kararının hükümsüz olduğuna karar vermesi - Meşru menfaat.39/2001 Bankalar Yasası - Madde 17

İndir

31.05.2010

YİM
Numara:140/2005
D. No:17/2010

Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ile Turizm tanıtma ve Pazarlama Dairesi arasındaİpoteği fesh etme kararının iptali istemi.Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası madde 80 ve 11/78 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası madde 51(1)

İndir

22.03.2010

YİM
Numara:144 ve 171/2005
D. No:9/2010

Ali Üstel ve diğeri ile Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaTadilat - Talep takririnin tadiliHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 25

İndir

30.06.2009

YİM
Numara:148/2005
D. No:26/2009

Sadi Çelebi ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaAra emri9/1976 Mahkemeler Yasası madde 41 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü madde 11

İndir

29.06.2009

YİM
Numara:106/2005
D. No:22/2009

Remzi Gardiyanoğlu ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve diğerleri arasındaMeslekten men cezası13/1976 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası madde 25(8)

İndir

30.01.2009

YİM
Numara:65/2005
D. No:2/2009

Onur Ali Acar ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaSınır dışı kararı - Yasaklı göçmenFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde 14(1) 6(1)(d)

İndir

27.01.2009

YİM
Numara:108/2005
D. No:1/2009

Ekrem Gülderen ve diğeri ile İskan Encümeni ve diğerleri arasındaİdari karar - İdari kararın geri alınması - Kaynak paketi - Tarım dışı arazilerin eşdeğere kaynak teşkil etmemesi - Tapu Müdürünün kararı41/77 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Madde 3 Fasıl 224 Taşınmaz Mal (TasarrufKayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Madde 61 11/78 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası Madde 50.

İndir

12.03.2008

YİM
Numara:34/2005
D. No:2/2008

Cyprus Trade Development Bank Off-Shore Ltd. ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıLisans Ücreti46/2000 Sayılı Off-Shore Bankalar Yasasının 8 (2). Maddesi

İndir

16.06.2006

YİM
Numara:18/2005
D. No:9/2006

Halil Okur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez BankasıMeşru menfaat ve icrai nitelikli idari kararAnayasanın 152. Maddesi.

İndir

29.12.2005

YİM
Numara:56/2001
D. No:17/2005

World Vakıf Off Shore Banking Ltd. ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı vd ArasındaKusur Cezası - Yabancı Memlekette Ödenen Verginin KKTCde İndirilmesi Talebi - İtirazı Destekleyen Belge ve Bilgilerin Sunulmaması41/76 Sayılı Yasanın 42., 27/77 Sayılı Yasanın 31/2 ve 284. ve 49/88 Sayılı KKTC ile TC Vergi Anlaşması (Onay) Yasası

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon