Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.06.2009

YİM
Numara:355/2004
D. No:7/2009

Yeşilada Bank Ltd. ile KKTC Merkez Bankası arasında Zarar ziyan ve tazminat talebi.39/01 Bankalar Yasası Madde 37(1)(c) 41/01 KKTC Merkez Bankası Yasası madde 23(2) KKTC Anayasası madde 152.

İndir

16.10.2008

YİM
Numara:426/2004
D. No:11/2008

Meliha Hasan n/d Meliha Taylan ile İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ve diğerleri arasındaİdari kararın iptali41/77 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Madde 95

İndir

14.03.2008

YİM
Numara:4/2004
D. No:3/2008

Ömer Akkanat ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı vd. 22. Baremin 13. Basamağına İntibak Ettirilme22/2002 Öğretmenler (Değişiklik) Yasası

İndir

13.12.2007

YİM
Numara:9/2004
D. No:18/2007

Ekrem Gülderen ile İçişleri, Köyişleri ve İskan Bakanlığı vd. Göreve Son Verme - Hak Düşürücü Süre - Savunma alınmadan disiplin cezası uygulaması

İndir

21.05.2007

YİM
Numara:395/2004
D. No:6/2007

Doç.Dr.Gülşen Musayeva Vefalı ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı n/d Vakıf Yöneticiler Kurulu, Doğu Akdeniz ÜniversitesiMüdürlük görevinden alınmaDAÜ Kuruluş Yasasının 4/2. Maddesi

İndir

23.03.2007

YİM
Numara:353/2004
D. No:4/2007

Ali Özkan Albayrak ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Görevine son verme - İdari kararda aranan unsurlar

İndir

28.11.2006

YİM
Numara:396/2004
D. No:13/2006

Tuncer Arifoğlu ile Kooperatif Şirketler Mukayyidi.Görevden ihraç - Yoklukla sakat olan idari işlemler.K.T.Koop. Merkez Bankası Personel Tüzüğünün 40/4 ve 55. Maddeleri

İndir

10.05.2006

YİM
Numara:444/2004
D. No:8/2006

Hüseyin Kırıcı ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi vd.Emeklilik talebi - İşçi hizmetleri ile kadrolu hizmetlerde geçen sürenin birleştirilmesi.56/87 Sayılı yasanın 3. Maddesi.

İndir

31.01.2006

YİM
Numara:386/2004
D. No:2/2006

Gamze Keleşzade ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası ve/veya Mimarlar Odası vdBelediyede sözleşmeli olarak çalışan mimarın serbest meslek icra edip edemeyeceği12/76 Sayılı K.T. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kuruluş Yasasının 2. Maddesi - 1984 Belediyeler Kamu Görevlileri Tüzüğünün 6. Maddesi

İndir

24.01.2006

YİM
Numara:79/2004
D. No:1/2006

Simge Karal ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığıİşten Durdurma Kararının İptali İstemi - İhtilafın Özel Hukuk Alanına GirmesiAnayasanın 152. Maddesi - 42/96 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası - 22/92 Sayılı İş Yasası

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon