Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.06.2011

YİM
Numara:75/2003
D. No:17/2011

Mehmet S. Uğraşın ile KKTC Sayştay Başkanı arasında7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 114(3) maddesi - Davacının bu maddenin kendisine uygulanması talebi - Bu madde yöneticilik hizmetleri sınıfı dışında kalan hizmet sınıflarına uygulanması - Talebin reddi.7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası madde 114(3)

İndir

29.04.2011

YİM
Numara:62/2003
D. No:10/2011

Nesrin Atalay ile Kuzey Kınrıs Eğitim vakfı ve/veya DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaMeşru menfaat - Sözleşme - Hizmet sözleşmesi - Hizmet sözleşmesinin uzatılmamasına ilişik kararın hükümsüz ve etkisiz olduğna dair mahkeme emri talebi - İstinafın kabul edilerek kararın hükümsüz olduğuna karar verilmesi.-

İndir

23.06.2010

YİM
Numara:119/2003
D. No:20/2010

Mehmet S. Uğraşın ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve diğerleri arasındaYaş haddinden önce mecburi emekliye sev kararının iptali istemi.26/1977 sayılı Emeklilik Yasası madde 9(1) - 53/83 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) yasası madde 6(1) 7 22(1)(3)

İndir

12.07.2009

YİM
Numara:101/2003
D. No:45/2009

Özer İnsan ile Polis Örgütü Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaPolis terfisi51/84 Polis Örgütü Yasası - Madde 73(4)(7)

İndir

22.04.2009

YİM
Numara:119/2003
D. No:13/2009

Mehmet S. Uğraşın ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve diğerleri arasında Mecburi emekliye sevk kararının iptali - Anayasaya havale 18/1978 Sayıştay Yasası Madde 5(1)(2) 11(1)(2)

İndir

30.06.2008

YİM
Numara:155/2003
D. No:10/2008

Muhsin Emirsoy ve diğeri ile Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaKamulaştırma - İdari işlem15/62 Zorla Mal İktisabı Yasası Madde 6(1)

İndir

24.06.2008

YİM
Numara:116/2003
D. No:9/2008

Yılmaz Andır ile Sosyal Sigortalar Dairesi ve diğerleri arasındaYaşlılık aylığı - Sigorta primi16/76 Sosyal Sigortalar Yasası Madde 61 153(1)(b) 154A(3)

İndir

12.03.2008

YİM
Numara:62/2003
D. No:12/2008

Nesrin Atalay ile Kuzey Kıbrıs Eğitin Vakfı ve/veya DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu arasındaHizmet sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - İdari kararKKTC Anayasası Madde 152

İndir

17.01.2008

YİM
Numara:93/2003
D. No:1/2008

Ayşe Menteşoğulları ile Motorlu Araçlar İzin Makamı vd. Otobüs İşletme İzni - Takdir Yetkisi ve Kamu Görevinin GerekliliğiMotorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasasının 4(1) 8(1)(2). Maddeleri

İndir

29.11.2007

YİM
Numara:70/2003
D. No:17/2007

Hüseyin Cenkler ile KKTC Maliye Bakanlığı vd.Gümrük Vergisi - Usulsüz Olarak İthal Edilen Malların Alıkonması 37/93 Gümrük ve İstihsal Yasasının 38(5) ve 29. Maddeleri

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon