Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.03.2014

YİM
Numara:68/2002
D. No:8/2014

Mehmet Uğraşın ile Bakanlar Kurulu ve diğeri ile İlgili Şahıslar arasındaSayıştay Başkanlığı ve Sayıştay Üyeliği seçimi - Davacının, İlgili Şahısların Sayıştay Başkanlığına ve Sayıştay Üyeliğine seçilmelerinin Anayasa ve İdare Hukuku iklelerine aykırı olduğunu öne sürerek atama kararlarının iptali için dava açması. Meşru menfaat - Davacının davada meşru menfaati olmadığı nedeniyle davanın reddi.18/1978 Sayıştay Yasası - Md. 6

İndir

10.12.2009

YİM
Numara:20/2002
D. No:37/2009

Akıl Ağaoğlu ile KKTC Merkez Bankası arasındaBankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi39/01 KKTC Bankalar Yasası Md. 37(3)(4)

İndir

18.03.2008

YİM
Numara:43/2002
D. No:4/2008

Muzaffer Şahin ile KKTC İçişleri, Köyişleri ve İskân BakanlığıTaşınmaz Eski Eser veya Doğa Varlığı60/94 sayılı Eski Eserler Yasasının 7 (4). Maddesi

İndir

27.07.2007

YİM
Numara:231/2002
D. No:13/2007

Hasan Manioğluları ile Kıbrıs Türk Elektrik KurumuEmeklilik 26/77 Sayılı Emeklilik Yasasının 3 (10), 8(3) ve 8(4) Maddeleri

İndir

27.06.2007

YİM
Numara:234/2002
D. No:11/2007

Mustafa Küsmez Terekesi ile KKTC Maliye Bakanlığı vd.Veraset Vergisine İtiraz 67/1962 Sayılı Veraset Vergisi Kanununun 34 ve 39. Maddeleri

İndir

14.12.2004

Yim
Numara:219/2002
D. No:6/2004

Elcem Ltd. vd ile İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı, Magosa Kaymakamlığı vasıtası ile KKTC BaşsavcılığıBenzin İstasyonu kurma izni - Esas dava sonuçlanıncaya kadar ara emri talebiYüksek İdare Mahkemesi Tüzüğünün 11. Maddesi

İndir

08.12.2003

YİM
Numara:230/2002
D. No:11/2003

Sami Engindal ile İçişleri, Köyişleri ve İskan BakDavaya İlgili şahıs ekleme talebi1977 Yük. İd. Mah. Tüz. Md.8

İndir

11.11.2003

YİM
Numara:5/2002
D. No:10/2003

Selçuk Ahmet ile İskan Encümeni ve diğerleriTahsis iptali istemi - Meşru menfaat -41/77 İTEM Yasası

İndir

03.12.2002

YİM
Numara:136/2001
D. No:13/2002

Şenay Kofalı ve diğerleri ile Bakanlar KuruluKamulaştırılan arazilerin ihtiyaç fazlası kısmının iadesi istemi15/62 Zorla Mal İktisabı Yasası, Md.15(1)

İndir

28.11.2002

YİM
Numara:20/1997
D. No:12/2002

Ali Rıza Bozlakoğlu ile Serbest Liman ve Bölge MdSerbest Liman Bölgesinde ihracat makasadı için depolanan hurda demir için istenen ambar ücretine itiraz - Hak düşürücü süre - Meşru menfaat26/83 Serbet Liman ve Bölge Yasası, Md.8, 3(1)

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon