Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.10.2010

YİM
Numara:50/2001
D. No:28/2010

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Lefkoşa Kaza Tapu Amiri arasındaDavacı Bankaya ipotekli malın satışı - Satıştan elde edilen paradan dellaliye, stopaj vergisi ve vergi borcu kesildikten sonra bakiye kalan miktarın Davacıya verilmesi kararına Davacının itirazı ve kararı iptali istemi.54/99 Kamu Alacakları Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasası Madde 46.

İndir

02.04.2008

YİM
Numara:101/2001
D. No:8/2008

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile KKTC Başbakanı vasıtasıyle KKTC vd. Kilise Malları - Yetki Aşımı6358 (Önerge No.170/75) Numaralı Bakanlar Kurulu Kararı

İndir

02.04.2008

YİM
Numara:79/2001
D. No:7/2008

Küçük Peter Paul Hudak’ın en yakın dost ve/veya akrabası ve/veya kanuni temsilcisi sıfatıyla Türkan Ali ile Çalışma, Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yetim Aylığı Bağlama TalebiYabancılar ve Muhaceret Tüzüğünün 14 (4)(a) Maddesi

İndir

10.10.2007

YİM
Numara:1/2001
D. No:14/2007

Betül Sonuç Arslan, BRT Kurumu ile Bayrak Radyo Televizyon (BRT) Kurumu Yönetim Kurulu vd.Meşru Menfaat

İndir

08.06.2007

YİM
Numara:68/2001
D. No:7/2007

Gönyeli Belediyesi ile Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü vd.İmar Planı55/89 Sayılı İmar Yasasının 7 ve 8. Maddeleri

İndir

09.05.2006

YİM
Numara:10/2001
D. No:7/2006

Virgo Trans Nakliye Ltd ile Motorlu Araçlar İzin Makamı vd.Otobüs çalıştırma izni verilmesi kararının iptali istemi - İdari kararların gerekçeli olması gereği22/75 Sayılı yasanın 13 ve 15. Maddeleri

İndir

24.03.2006

YİM
Numara:63/2001
D. No:4/2006

Baytun Tuna ile Güvenlik kuvvetleri Komutanlığı vd.Trafik Suşlarında Mahkemenin Ceza Kermediği Kişiye Ceza Puanının KesilemeyeceğiYol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasasının 11/1. Maddesi

İndir

13.02.2006

YİM
Numara:32/2001
D. No:3/2006

Hüseyin Örs ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri DairesiMülakata Çağrılmama Kararının İptali İstemiAnayasanın 152. Maddesi

İndir

29.12.2005

YİM
Numara:56/2001
D. No:17/2005

World Vakıf Off Shore Banking Ltd. ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı vd ArasındaKusur Cezası - Yabancı Memlekette Ödenen Verginin KKTCde İndirilmesi Talebi - İtirazı Destekleyen Belge ve Bilgilerin Sunulmaması41/76 Sayılı Yasanın 42., 27/77 Sayılı Yasanın 31/2 ve 284. ve 49/88 Sayılı KKTC ile TC Vergi Anlaşması (Onay) Yasası

İndir

27.06.2005

YİM
Numara:119/2001
D. No:10/2005

Ayşe Ener ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vd.Okul Müdürlüğü Mevkiine atama kararının iptali istemi - Yönetsel Yargı Yerinin Kendi Takdirini, Komisyonun takdiri yerine koyup koyamayacağıKamu Görevlileri Yasasının 92. ve Öğretmenler Yasasının 95. Maddeleri

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon