Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.06.2011

YİM
Numara:39/1999
D. No:16/2011

Mehmet S. Uğraşın ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaDavacının izin almaksızın basın toplantısı düzenlemesi - Davacının en son çekmekte olduğu bir aylık net maaşının 1/2 sinin kesilmesi cezası ile cezalandırılması - Cezalandırma aleyhine istinaf - İstinafın kabul edilmesi ve cezalandırma kararının hükümsüz olduğuna karar verilmesi.7/1979 kamu Görevlileri Yasası madde 39 4298

İndir

23.06.2005

YİM
Numara:73/1999
D. No:6/2005

Halil Ergin ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıEmeklilik Maaşı - Hak Kazandırıcı Fiili Hizmet Süresinin Belirlenmesi30/96 Sayılı Yasanın 4(5). Maddesi

İndir

22.12.2004

Yim
Numara:20/1999
D. No:7/2004

Erman Okumuş vd ile Çalışma ve İskân Bakanlığı vd ArasındaT Cetvelinin düzeltilmesi ve buna göre alınan kararların iptali istemiİTEM Yasasının 40 ve 45 (A) Maddeleri

İndir

13.03.2003

YİM
Numara:56,79/1999
D. No:1/2003

Abohorlu İşaat Şti. Ltd.ile L/şa Türk Belediyesiİhalenin ilgili şahsa verilmesi kararının iptali istemi - Tefsir19/98, Yapı İnşaatı ve Tek. İş. ...,md.8(1)

İndir

11.04.2002

YİM
Numara:113/1999
D. No:8/2002

Sami Akyalçın ile Çalışma ve İskan Bak.Kiralama kararının iptali istemi41/77 İTEM Yasası, md.40A

İndir

17.01.2002

YİM
Numara:25/1999
D. No:2/2002

Nuri Kamil ile Saptama, Değ. ve Tazmim Kom.Davacının adına kayıtlı bulan yardımcı evin müştereken Davacı ve ilgili şahsın T cetvellerine işlenmesini ön gören kararın iptali istemiFasıl 224, Md.6(2) ve 21. Maddesi

İndir

05.10.2001

YİM
Numara:23/1999
D. No:20/2001

Hüseyin Celal ile Ekonomi ve Maliye Bak.Emeklili maaşı talebi -26/77 Emeklilik Yasası, Md.5 ve 6

İndir

29.06.2001

YİM
Numara:23/1999
D. No:13/2001

Hüseyin Celal ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıEmekliliğin hesaplanması52/87 Sayılı Siy. Kamu Gör. Yasasının 13. maddesi

İndir

28.06.2001

YİM
Numara:85/1999
D. No:12/2001

Nazif Borman ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıEmeklilik maaş ve ikramiyesi...26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 29. maddesi

İndir

14.06.2001

YİM
Numara:117/1999
D. No:8/2001

Berkiye Zorbay ile Tapu ve Kadastro DairesiTaşınmaz malın satışının istenmesiFasıl 224 madde; 27,28,80,

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon