Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.03.2005

YİM
Numara:125/1998
D. No:2/2005

Vedia Tanfer veya Vedia Şaban Hasan vd ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu SİT Alanı - Koruma Alanlarına Müdürün Derecelendirme Yetkisinin Anayasaya aykırı mı ? - Anayasaya Havale60/94 Sayılı Eski Eserler Yasasının 9/1. Maddesi

İndir

12.03.2004

YİM
Numara:125/1998
D. No:1/2004

Vedia Tanfer ve diğerleri ile Bakanlar Kuruluİptal davası-Kararın öğrenilmesinden itibaren 75 gün içerisinde davanın açılması gereği.Anayasanın 152'nci maddesi, 35/75 sayılı

İndir

26.06.2003

YİM
Numara:144/1998
D. No:9/2003

Ergün Aysal ile Güvenlik Kuv. Kom.Davacıyı Sağlıktan emeklilğe sevketmeyen veVeya sağlıktan emekli edilmesi işlemini başlatmayan işlemelerin iptali istemi - Hak düşürücü süre..........

İndir

16.05.2003

YİM
Numara:103/1998
D. No:7/2003

Gül Öztek ile Başsavcılık ve diğerleriKKTC'den çıkışını yasaklayan kararın iptali istemi - Meşru menfaat -Anayasanın 152. Maddesi

İndir

25.03.2003

YİM
Numara:59/1998
D. No:2/2003

Mehmet S. Uğraşın ile Sayıştay BaşkanıDilekçesine 30 gün geçmesine rağmen cevap alamama - Anayasaya havale istemi - Havale isteminin reddi7/79 Kamu Gör. Yas. Md.114(3), Ana. Md.148

İndir

18.04.2002

YİM
Numara:72/1998
D. No:9/2002

Halil Hasan ile Çalışma ve İskan BakanlığıGayrimenkullerin Davacının T cetveline işlenmesi talebi - Hak düşürücü süre41/77 İTEM Yasas, Anayasanın 152. Md.

İndir

27.02.2002

YİM
Numara:168/1998
D. No:3/2002

Dr. Ülker Yıldızhan ile Çalışma ve İskan Bak.Tahsis iptali istemi41/77 İTEM Yasası

İndir

19.04.2001

YİM
Numara:127/1998
D. No:6/2001

Berkin and Sons Ltd. ile Gümrük ve Rusumat DairesiÖdenen gümrüğün gereğinden fazla olduğu...37/83 sayılı Gümrük ve İstihsal yasası

İndir

09.02.2001

YİM
Numara:128/1998
D. No:3/2001

Sait Batıdeniz ile Kamu Hizmeti Kom.Münhal bulunan kadroya atanma...44/88 sayılı Tapu ve Kadastro yasası

İndir

26.09.2000

YİM
Numara:33/1998
D. No:16/2000

Mehmet Kelebek ile Sağlık ve Çevre Bakanlığıİhale kararıDevlet İhale Tüzüğü; 17(7) ve 38(1)

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon