Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.03.2004

YİM
Numara:130,141/1997
D. No:2/2004

Pembe Urkan ve diğeri ile Çalışma ve İskan Bak.Davaların birleştirilmesi için emir talebiHukuk Muhakemeleri Usulu Tüzüğü E.14 N.2

İndir

28.11.2002

YİM
Numara:20/1997
D. No:12/2002

Ali Rıza Bozlakoğlu ile Serbest Liman ve Bölge MdSerbest Liman Bölgesinde ihracat makasadı için depolanan hurda demir için istenen ambar ücretine itiraz - Hak düşürücü süre - Meşru menfaat26/83 Serbet Liman ve Bölge Yasası, Md.8, 3(1)

İndir

26.06.2002

YİM
Numara:182/1997
D. No:10/2002

Vakıflar Örgütü ile Bakanlar Kurulu ve diğerleriTahsis ve/veya koçan iptali istemi - Anayasaya havale istemi -Anayasanın 148. Maddesi

İndir

14.03.2002

YİM
Numara:28/1997
D. No:4/2002

Ahmet Güzelay ve diğer. İle Çalışma ve İskan BakT cetvelindeki kaynakların SİD alanı ilan edildiğinden T cetvelinden çıkrılması ve bu kaynaklar yerine başka kaynakların verilmesi istemi -41/77 İTEM Yasası, Md.45(A9(5)

İndir

26.12.2001

YİM
Numara:211/1997
D. No:26/2001

Sultan Sağol ile Çalışma ve İskan Bak.Tahsis iptali istemi -Meşru menfaat41/77 İTEM Yasası Md. 42(1)(A)

İndir

21.12.2001

YİM
Numara:182/1997
D. No:24/2001

Vakıflar Örgütü ile Bakanlar Kurulu ve diğerleriTahsis iptali istemi - Tadilat istemi1977 Yüksk İdare Mahkemesi Tüzüğü Md. 8 ve 13

İndir

02.11.2001

YİM
Numara:142/1997
D. No:21/2001

Mehmet Eşref ile İhtiyat Sandığı Müdürü vdİhtiyat Sandığı Fonundan'dan yapılan ödmelerin KL'nin pyasa fiyatından değil de 1KL=36TL+164TL=200TL olarak ödenmesi dolayısıyla aradaki farkın talebi40/83 K.L. Karşılık Prim Ödenmesş Yasası

İndir

05.10.2001

YİM
Numara:129/1997
D. No:19/2001

Pembe M. Cemal i ile Saptama, Değ. ve Tazmin Kom.Koçan iptali istemi - Yasal tasarruf - meşru menfaatAnayasanın 152. Maddesi

İndir

08.08.2001

YİM
Numara:211/1997
D. No:16/2001

Şenay Kofalı ve diğelreri ile Bakanlar KuruluKamulaştırılan taşınmazın iadesi - Anayasa Mahkemesine havaleAnayasanın 41/3. maddesi

İndir

31.10.2000

YİM
Numara:9/1997
D. No:20/2000

İsmet Necip İlkhan ile Güv. Kuv. Kom.Görevden ihraç kararının iptali istemi51/84 sayılı Yasanın; 63(1)(g), 72(2)(b),124,145.

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon