Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.06.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2016
D. No:16/2024

Lion Motors Ltd. ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. arasında Feshin haksız olduğu iddiası – Proforma faturanın niteliği – İstinafın reddiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

04.06.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:36/2017
D. No:15/2024

Ali Jabir yetkili vekili Isackov Michael vasıtasıyla ile Ferdi Dede n/d Ferdi Osman Dede arasında Tehir talebi – Sürekli ve aynı gerekçeyle yapılan tehir talebi – Davacının tanığı hazır edememesi – Tarafların duruşmaya hazır olmaması – Tehir talebi konusunda mahkemenin yetkisi – İstinafın reddi-

İndir

22.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:56/2024
D. No:12/2024

Parvista Mare Development Ltd. ile Ali Kofalı Constructions Ltd. arasında Ara emri – Ara emri prensipleri – Ara emri verilirken gözetilecek denge – Tecavüzün sonlandırılması talebi9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41

İndir

14.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:119/2020
D. No:13/2024

Kumyalılı Construction Ltd. ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasında Borç senedine dayanan alacak davası – İpotek – Cezai şart – Esaslı olgu – Yasal Olgu – İstinafın reddi11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası Md.2 22 44 - 6/1969 Kıbrıs Türk Cemaatine Mensup Olmayan Şahıslara Gayremenkul Mal Satışını Men Eden Kural Md.7 - HMUT E.19 n.4

İndir

14.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:73/2016
D. No:14/2024

Mustafa Özhür ile Birben Oral arasındaHaksız fiil - zem ve kadih - zem ve kadih davalarında savunma - makul ve adil yorum savunması - istinafın kabulüFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.17 19

İndir

14.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:31/2019
D. No:11/2024

Remzi Evram ile Mehmet Ali Oğur Garip arasında Hile – Taşınmazların hileli devri – Vekaletnamenin sözlü iptali – Davada taraf olmayan 3. Kişiler – İstinafın kısmen kabulü Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.36

İndir

10.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:58-79/2017-2018
D. No:10/2024

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğeri ile Atiye Çırakoğlu arasında Tadilat istidası – Tadilata izin verilme koşulları –YİM kararlarının yerine getirilmemesi halinde tazminat – İstinafın reddiKKTC Anayasası Md.152(5)(6) - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.23

İndir

15.04.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:147-107/108/109/2017-2021
D. No:9/2024

Tek-Jen Finans Ltd. ile Tamar Sanel ve diğerleri arasında Karşılıksız çek – Karşılıksız çeke ilişkin ihbar yükümlülüğü – Hileli taşınmaz devri – Hileli devre ilşikin mevzuat – İstinafın kabulüFasıl 262 Poliçeler Yasası Md.48 50(2) - 4/1969 Hileli Mal Yürütmelerini Önleme(Geçici Hükümler) Yasası Md.3

İndir

26.03.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:143/2015
D. No:8/2024

Creditwest Insurance Limited n/d Creditwest Insurance Ltd. ile Axa Oyak Sigorta A.Ş n/d Axa Sigorta Anonim Şirketi arasında Rücu hakkı – Sigorta şirketinin dava hakkı – Haksız fiil tahtında aleyhine hüküm verilen sigortalının ödemediği miktar için sigorta şirketinin dava açması – İstinafın reddiFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası Md.10(1)(2) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.16

İndir

15.03.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2018
D. No:7/2024

Çangar Motors Ltd. ile Universal Sigorta arasında Yapılan iş bedelinin ödenmesi talebi – Şahadet – İhtilafsız olgu – Mahkemenin ihtilafsız olgu olduğuna bulgu yaptığı bir hususun başka bir ispat gerektirmediği – İstinafın kabulüFasıl 9 Şahadet Yasası

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon