Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:187/2015
D. No:19/2022

Universal Bank Limited. ile Fatoş Eratlılar ve diğeri arasında Donuk alacak - Bir borcun donuk alacak kapsamında kabul edilmesi için dikkate alınacak kriterler - Kredi değerliliği - Donuk alacak tarihinin başlangıcı - İstinafın reddi39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası Md.23(6) - 29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası Md.5

İndir

16.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:110/2016
D. No:20/2022

Mustafa Kemal Borankan ile Tanmak Değirmen Makine İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Çek davası - çekin hileyle alındığı iddiası - iyi niyetle elinde bulunduran kavramı - çek davalarında hilenin ispatı - çekin bir anlaşmaya bağlanmasının koşulsuz ödeme aracı niteliğini ortadan kaldırmayacağı - istinafın reddi Fasıl 262 Poliçeler Yasası Md. 27 29 30

İndir

15.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:118-122/2017
D. No:18/2022

Ali Erel ve diğeri ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi,KKTC Başsavcısı vasıtasıyla, Başsavcılık Hukuk Dairesi ve diğeri arasında Taşınmaz mala tecavüz/işgal - İşgal(Trespass) davalarında ispat külfeti - Taşınmaz mala girişin yasadan kaynaklanması durumunda işgal haksız fiilinin gerçekleşmeyeceği Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Md.2 3 8 9(1)(b) 11 - 45/1989 Karayolları Dairesi(Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.5(4)

İndir

06.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:88/2018
D. No:17/2022

Ali Çukurlu ile Cypet Energy & Power Business Limited arasındaTaksit emrinin iptali talebi - hükümlü borçlu takside bağlanırken mahkemece alınması gereken kriterler - istinafın reddiFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.91 Geçici Md.1

İndir

04.11.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:13 14 43 44 45/2018
D. No:16/2022

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaYediemin beyannamesi (Declaration of trust) - yedieminin(trustee) statüsü - sözleşmelerin yasallığı - sözleşmenin başından itibaren geçersiz sayılıp sayılamayacağı - sözleşmenin ifa edilebilirliği - istinafın kabulü52/2008 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9 15 - Fasıl 193 Mütevelliler Yasası - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md.4

İndir

28.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2019
D. No:15/2022

Göksel Şefik ile Oktan Türe arasında Özel avukat varakası ve niteliği - Champerty prensipleri - Sözleşmelerin belirliliği - İradelerin uyuşması(ad idem olması) - Avukatlık ücretine ek olarak özel anlaşma ile elde edilecek menfaatten avukata pay verilmesi - İstinafın kabulü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10 13 23 24 29 - HMUT E.16 n.11

İndir

18.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2017
D. No:14/2022

Al-Çim Entegre Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasındaLayihanın tadili - tadilat talebinin ne zaman yapılabileceği - talimat aşamasından sonra tadilatın yapılabilmesi için mahkemeden izin alınması gerektiği - idari dava hukuk davası ayrımı - istinafın kabulüFasıl 270 Maden ve Taşocakları Yasası - Md.37(1) 39(1) - H.M.U.T. E.30 n.6

İndir

20.09.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:13/2022

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaSınır ihtilafı - arazilere ilişkin sınır ihtilaflarında uygulanan yöntem - hudut münazaası - istinafın reddi Fasıl 224Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.58(1) 80 81

İndir

08.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2020
D. No:12/2022

Ferdi Yenier ve diğeri ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı arasındaİstida istinaf - takipsizlik nedeniyle istida/istinafın iptal edilmesi - hukuk davalarında takipsizlikten iptal işlemine ilişkin temel prensip - istinafın kabulüH.M.U.T. E.33

İndir

04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:131-51-52-53-59-60-132/2021
D. No:11/2022

Murat Bozoğlu ve diğerleri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - ara emrinin amacının statükonun korunması olması - mahkemenin soruşturma emri vermesi - davanın esasının incelenmesine geçilmeden mahkemenin soruşturma emri vermesinin sakıncalı olması9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1) - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 5 9

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon