Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:119/2020
D. No:13/2024

Kumyalılı Construction Ltd. ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasında Borç senedine dayanan alacak davası – İpotek – Cezai şart – Esaslı olgu – Yasal Olgu – İstinafın reddi11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası Md.2 22 44 - 6/1969 Kıbrıs Türk Cemaatine Mensup Olmayan Şahıslara Gayremenkul Mal Satışını Men Eden Kural Md.7 - HMUT E.19 n.4

İndir

09.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2020
D. No:4/2024

KKTC Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Cankut Taşkaya arasındaAra emri - ara emrinin amacı - hukuk mahkemesinin yetki alanı - YİMin yetki alanı - KIB-TEK in hangi tasarruflarının YİM yetki alanına girdiği - istinafın kabulü9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1)

İndir

27.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2020
D. No:27/2023

Near East University Ltd. (Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.) ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Haciz emrinin durdurulması talebi – Kamu alacaklarında yetkili mahkeme – İtirazı dinlemeye yetkili mahkeme – Ara emri için başvuran tarafın Mahkemeden olguları gizlememesi gerektiği – İstinafın reddi48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası Md.13 14 15 16 17 18 19 - HMUT E.2 n.1

İndir

05.05.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:115/2020
D. No:9/2023

Düriye Ademoğlu ile İlmettin Barut arasında Canlandırma istidası - İstinafın canlandırılması talebi - İstinaf ihbarnamesinin süresinin dolması - Sürenin dolması sonrasında yapılan süre uzatılması talebi - İstidanın reddiHMUT E.35 n.33

İndir

08.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2020
D. No:12/2022

Ferdi Yenier ve diğeri ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı arasındaİstida istinaf - takipsizlik nedeniyle istida/istinafın iptal edilmesi - hukuk davalarında takipsizlikten iptal işlemine ilişkin temel prensip - istinafın kabulüH.M.U.T. E.33

İndir

08.04.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:112/2020
D. No:2/2022

Mojdeh Keshavarz Manesh ve diğeri ile Doğan Arif ve diğerleri arasındaMahkemelerin yetkileri - mahkemelerin davaları tamamen ve kesin olarak karara bağlama yetkisi - mahkemelerin doğal yetkisi - yargısal işlemlerin durdurulması (stay of proceedings) - temiz eller (clean hands) kavramı4/2008 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası - Md.4 - 9/1976 Mahkemeler Yasası- Md.38 40 - 38/1997 Para Ve Kambiyo Yasası - Md. 7 15 - H.M.U.T. E.1(A) E.1 (B)(2)(e)

İndir

08.11.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:98/2020
D. No:17/2021

Diadem Hotels & Tour (DHT)Ltd. ile Korman Construction Ltd. arasındaİcranın durdurulması istidası - icranın durdurulması istidasının tek taraflı veya ihbarlı yapılmasını belirleyen koşullarH.M.U.T. E.35 n.18

İndir

06.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2020
D. No:10/2021

İsmail Zeynel Abidin ve diğeri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - ara emirlerinde ihtilafın temelini oluşturacak ve meseleyi esastan çözecek kararlardan kaçınılması gerektiği - tam kadrolu mahkemenin verdiği ara emri kararını tek yargıcın diğer yargıcın mazeretli yokluğunda tadil etmemesi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41(1)(2)

İndir

08.01.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:173/2020
D. No:1/2021

Faisal İslamic Bank Kıbrıs Limited (Kıbrıs Faisal İslam Bankası Limited) ile Gamal Ghith ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - res judicata - res judicata prensibinin koşulları - res judicata prensibinin taraflarca ileri sürülmeksizin mahkemece resen dikkate alınabileceği9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:198/2018
D. No:40/2020

Erol Attila yetkili vekili Özgü Özyiğit vasıtasıyla ile Hüseyin Gazi Helvacıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru Emete Helvacıoğlu vasıtasıyla arasındaTerekeden hak talebi - terekeden hak talebine ilişkin olarak zaman aşımının başlangıcı - yurt dışında olup terekede hile yoluyla varis gösterilmeyen mirasçı açısından zaman aşımı süresinin terekeden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(c) 7 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 110 117 - Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.2 - Fasıl 195 Vasiyetnameler (Tevarüs) Yasası - Md.2

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon