Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:31/2019
D. No:11/2024

Remzi Evram ile Mehmet Ali Oğur Garip arasında Hile – Taşınmazların hileli devri – Vekaletnamenin sözlü iptali – Davada taraf olmayan 3. Kişiler – İstinafın kısmen kabulü Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.36

İndir

23.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2019
D. No:6/2024

Ahmet Şenol ve diğeri ile Mehmet Şenol arasında Tazminat talebi – Tecavüz (tresspass) – Rahatsızlık (nuisance) – Örnek teşkil edici tazminat (exemplary damages) – Kamu tüzel kişilerinin yaptığı haksız fiiller – Kaza Mahkemesinin yetki alanı - Birlikte haksız fiil işleyenler (joint tortfeasor) – İstinafın kısmen kabulü KKTC Anayasası Md.36(3) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.11 46 - 51/1995 Belediyeler Yasası Md.17

İndir

17.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:39/2019
D. No:23/2023

Karalım&Co. Ltd. ve Diğerleri ile Universal Bank Ltd. arasında Yapılandırma istidası – Belgelerin ortaya çıkarılması talebi – Mahkeme prosedürünün kötüye kullanılması – İstidada yer alması gerekli esaslı olgular – İstinafın kabülü29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası Md.4 5(1)(2)(6) - HMUT E.28 n.1 4 5 E.48 n.2-9

İndir

10.05.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2019
D. No:10/2023

Öztürk Keskinel ile Albank Ltd. arasında Bankacılık sözleşmesine dayanan ihtilaf - Kredili mevduat (overdraft) hesapları - Esasa ilişkin olgular - Kredili mevduat hesaplarına ilişkin davalarda esasa ilişkin olgular - İstinafın kabülüHMUT E.19 n.4 6 7

İndir

10.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2019
D. No:1/2023

Bülent Osman ve diğeri ile Yücem Erönen ve diğerleri arasında Zaman aşımı iddiası – Sözleşme ihlalinde zaman aşımının başlangıç tarihi- Davanın reddiFasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.5

İndir

10.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:150/2019
D. No:2/2023

Hasan Kumyalılı ve diğerleri ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited arasında Bankaya kredi borcu- İpotekle teminat altına alınan alacak- Kefilin sorumluluğu- 3. Şahıs prosedürü- Kefilin borçluya rücü hakkı- İstinafın reddi11/1978 Taşınmaz Mal(Devir ve İpotek) Yasası Md.44 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.86 98 103 - HMUT E.10 n.7 12 E.35 n.5

İndir

28.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2019
D. No:15/2022

Göksel Şefik ile Oktan Türe arasında Özel avukat varakası ve niteliği - Champerty prensipleri - Sözleşmelerin belirliliği - İradelerin uyuşması(ad idem olması) - Avukatlık ücretine ek olarak özel anlaşma ile elde edilecek menfaatten avukata pay verilmesi - İstinafın kabulü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10 13 23 24 29 - HMUT E.16 n.11

İndir

24.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:38/2019
D. No:7/2022

Erkman International Co. Ltd ile Salahi Ulubay Neriman M. Yağcıoğlunun n/d Neriman Kıvanç Rızanın yetkili vekili sıfatıyla arasındaTaşınmaz mala tecavüz(tresspass) - taşınmaz mala tecavüzün sonlanması - mesne profit kavramı - mesne profit ödemesinin başlayacağı tarih - geçit hakkı - geçit hakkının niteliği - istinafın reddi Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.11A 58(3)(4) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.42(2) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.43

İndir

03.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2019
D. No:5/2022

Ali Hakkı Derman n/d Ali Somuncu ve diğeri ile Nermin Somuncu ve diğerleri arasındaTalimat istidası - talimat duruşmasından sonra belge sunulması talebi - talimat duruşmasından sonra belge sunulmasına izin verilmesinin koşulları - dava yönetimi - yaptırımın kaldırılması talebiH.M.U.T. E.1(B) n.(1)(7) E.30 n.6

İndir

09.05.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:60/2019
D. No:4/2022

Kadriye Barbaros Karahan n/d Kadriye Barbaros ile Merhum Gani Esensoy Terekesi Sınırlı Tereke İdare Memuru Ali Buyuklu vasıtasıyla arasında Ara emri - ara emri verilmesinin koşulları - istinaf dosyalandıktan sonra fakat neticelenmeden önce taraflardan birinin ölümü - şahadet - alt mahkemenin tanıkları ve şahadetlerini dinlerken Yargıtaya göre daha avantajlı oldukları - istinafın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 9

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon