Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.03.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2018
D. No:7/2024

Çangar Motors Ltd. ile Universal Sigorta arasında Yapılan iş bedelinin ödenmesi talebi – Şahadet – İhtilafsız olgu – Mahkemenin ihtilafsız olgu olduğuna bulgu yaptığı bir hususun başka bir ispat gerektirmediği – İstinafın kabulüFasıl 9 Şahadet Yasası

İndir

02.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:17- 21/2018
D. No:3/2024

Ünsal Hasansoy n/d Ünsal Ecesoy yetkili vekili Dr. Öztürk Ünverdi vasıtasıyla ile Gökhan Ecesoy ve diğerleri arasındaİmza sahtelemesi yoluyla hisse senedi devredildiği iddiası - imzanın sahteliği araştırılırken samimi imza prosedürünün dikkate alınması gerektiği - şahadet - herhangi bir engel olmamasına rağmen davacının mahkeme huzuruna gelip şahadet vermemesi - kamu kurumlarının tasarruflarındaki belgelerin güvenliğinden sorumlu olmasıFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36

İndir

22.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:182/2018
D. No:32/2023

Barry Davies n/d Gordon Barry Davies ve diğeri ile Dalgül Nasıroğlu n/d Dalgül Mehmetçik ve diğeri arasında Satış sözleşmesinin ihlali – İhlal edilen satış sözleşmesinde ödenecek tazminat miktarı – Kefalet Sözleşmesinin niteliği – İstinafın kısmen kabulüFasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.73(1) 84

İndir

04.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:134/2018
D. No:30/2023

Güneş Sigorta A.Ş. ile Erdoğan Macila arasında Sigorta tazminatı – İhtilafsız olgu kavramı – Şahadet – İstinafın reddiMotorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü Madde 45(3) - HMUT E. 1(1) n.2 (c)

İndir

20.11.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2018
D. No:28/2023

Recep Aydın ile Akansu Kardeşler Ltd. arasında Fatura alacağı – Şahadet – Şahadette çelişki – İstinafın reddi -

İndir

27.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:172/2018
D. No:24/2023

Çangar Motors Co. Ltd. ile Süleyman Aknar arasındaHükmün iptali (setaside) istidası - Yargıtayın verdiği kararların nihai olup hükmün iptali (setaside) istidasına konu edilemeyeceği - istinafın reddiKKTC Anayasası - Md.151(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37

İndir

03.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:82/2018
D. No:18/2023

Samet Hamza Ruso Merhum Alsancaklı Mustafa Nalbantoğlu Terekesi idare memuru sıfatıylaAlacaklının Tereke Kurması - Terekedeki taşınmazın aynen ifası talebi - Terekedeki taşınmazların elden çıkarılma şartları - İstinafın reddiFasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası Md.33

İndir

17.04.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:194/2018
D. No:7/2023

Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Limited ile Ceran Ticaret Limited arasında Sözleşmeden doğan alacağın mütebaki miktarının talebi – Quantum meruit prensibi – Sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat olup olmadığı – İstinafın reddi Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.73(1)

İndir

10.03.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:96/2018
D. No:4/2023

Ahmed K.M. Alhayek ile Groupama Sigorta A.Ş. arasında Trafik kazası - Sigortanın kazanın poliçe kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle ödeme yapmaması - Şahadet - Tanığın şahadetinin kendi içinde tutarlı olması halinde esaslı hususlar dışındaki detayları hatırlamamasının şahadeti geçersiz kılmadığı - İstinafın kabulü Fasıl 149 Akitler Yasası

İndir

06.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:88/2018
D. No:17/2022

Ali Çukurlu ile Cypet Energy & Power Business Limited arasındaTaksit emrinin iptali talebi - hükümlü borçlu takside bağlanırken mahkemece alınması gereken kriterler - istinafın reddiFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.91 Geçici Md.1

İndir

      
12345678


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon