Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.06.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:36/2017
D. No:15/2024

Ali Jabir yetkili vekili Isackov Michael vasıtasıyla ile Ferdi Dede n/d Ferdi Osman Dede arasında Tehir talebi – Sürekli ve aynı gerekçeyle yapılan tehir talebi – Davacının tanığı hazır edememesi – Tarafların duruşmaya hazır olmaması – Tehir talebi konusunda mahkemenin yetkisi – İstinafın reddi-

İndir

22.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:56/2017
D. No:34/2023

Karalım & Co. Limited ile Menteş Otoboüs İşletmeleri Ltd.arasında Fatura alacağı – Fatura alacağında zaman aşımı – Şahadetin tutarlılığıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.3(1)(f)

İndir

04.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:62/2017
D. No:29/2023

Çangar Motors Co. Ltd. ile Mustafa Çobanoğlu KKTC Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü sıfatıyla şahsen arasındaYüksek İdare Mahkemesi kararına uyulmaması nedeniyle tazminat talebi - iptidai itirazın öncelikle dinlenmesi talebi - mahkeme kararlarının kasten yerine getirilmemesinin olgusal bir mesele olması - istinafın kabulüKKTC Anayasası - Md.152(5) - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.10 11 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.23(4)

İndir

30.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:33/2017
D. No:26/2023

Akmina Travel Club ve diğeri ile Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. arasında Ticari ünvanda yalnızca mühür bulunması – Parole evidence kuralı – Yazılı bir sözleşmenin içeriğinin değiştirilemeyeceği – Ticari ünvan sahibinin imzası olmadan protoldeki ticari ünvana ait mührün yeterli olmadığı – İstinafın kabulüFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

17.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:96/2017
D. No:22/2023

Universal Bank Ltd. ile Fadıl Bicenkardeşler ve diğeri arasında Tahsil edilemeyen ve/veya tahsil edilemez hale gelen borçların yapılandırılması – 29/2013 sayılı Yasa’nın mali durumu iyi olan kişilere uygulanıp uygulanamayacağı – İstinafın kabulü29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası Md.3 4 5(1)

İndir

06.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2017
D. No:19/2023

Near East University Ltd. ile Doğan Sahir arasında Ücret alacağı – Hizmet akdinin feshedilip edilmediği – Süresi belirsiz hizmet akitleri – İstinafın kabulü22/1992 İş Yasası Md.12

İndir

17.03.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:78-79-80-81-82-83/2017
D. No:5/2023

Gülay Benzincioğlu n/d Gülay Ahmet Tevfik ve diğeri ile KKTC Kalkınma Bankası arasındaDonuk alacak - KKTC Kalkınma Bankasına ait alacakların donuk alacak olarak kabul edilme kriteri - KKTC Kalkınma Bankasına ait alacakların donuk alacak kapsamında olduğu29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.3 4 5(1) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Krediler Tüzüğü - Md.18

İndir

30.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2017
D. No:3/2023

İrem Pazarlama Ltd. ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği arasındaSosyal sigorta prim borcuna ilişkin ihtilaf - yetkili mahkeme - prim borcuna ilişkin ihtilaflarda yetkili mahkeme - Bakanlık ile işveren arasında prim borcuna ilişkin oluşan ihtilaflarda kaza mahkemelerinin yetkili olması - istinafın kabulü ve dosyanın alt mahkemeye iadesiKKTC Anayasası - Md.152 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası- Md.130

İndir

15.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:118-122/2017
D. No:18/2022

Ali Erel ve diğeri ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi,KKTC Başsavcısı vasıtasıyla, Başsavcılık Hukuk Dairesi ve diğeri arasında Taşınmaz mala tecavüz/işgal - İşgal(Trespass) davalarında ispat külfeti - Taşınmaz mala girişin yasadan kaynaklanması durumunda işgal haksız fiilinin gerçekleşmeyeceği Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Md.2 3 8 9(1)(b) 11 - 45/1989 Karayolları Dairesi(Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.5(4)

İndir

18.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2017
D. No:14/2022

Al-Çim Entegre Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasındaLayihanın tadili - tadilat talebinin ne zaman yapılabileceği - talimat aşamasından sonra tadilatın yapılabilmesi için mahkemeden izin alınması gerektiği - idari dava hukuk davası ayrımı - istinafın kabulüFasıl 270 Maden ve Taşocakları Yasası - Md.37(1) 39(1) - H.M.U.T. E.30 n.6

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon