Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.03.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:143/2015
D. No:8/2024

Creditwest Insurance Limited n/d Creditwest Insurance Ltd. ile Axa Oyak Sigorta A.Ş n/d Axa Sigorta Anonim Şirketi arasında Rücu hakkı – Sigorta şirketinin dava hakkı – Haksız fiil tahtında aleyhine hüküm verilen sigortalının ödemediği miktar için sigorta şirketinin dava açması – İstinafın reddiFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası Md.10(1)(2) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.16

İndir

30.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:155/2015
D. No:25/2023

Kadriye Jeter n/d Kadriye Ahmet Jeter ile Rüfeyde Ali Gökdoğulu arasında Devrin iptali talebi – Nüfuz suistimali iddiası – Nüfuz suistimalinin ispatı – Etkinliğin kötüye kullanımı – İstinafın reddiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10 13

İndir

15.06.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:31/2015
D. No:12/2023

Hasan Zeki Uluöz ile Hürban Yatırım Limited ve diğerleri arasında Şirketlerde ultra-vires (yetki aşımı) prensibi – Şirketin yetkisinde olmayan bir işi yetkisi dahilindeymiş gibi gerçekleştiren direktörün şahsen sorumlu olduğu – Şirket ile direktörü arasındaki ilişkinin asıl vekil ilişkisi olduğu9/1976 Mahkemeler Yasası Md.55

İndir

04.04.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:180/2015
D. No:6/2023

İdris Koç ile Cengiz Topal arasında Çek – Çekin karşılıksız çıkması durumunda keşideciye ihbar gönderilmesi – Keşideciye makul sürede ihbar gönderme zorunluluğu Fasıl 262 Poliçeler Yasası Md.48 49 - HMUT E.18 n.1

İndir

16.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:187/2015
D. No:19/2022

Universal Bank Limited. ile Fatoş Eratlılar ve diğeri arasında Donuk alacak - Bir borcun donuk alacak kapsamında kabul edilmesi için dikkate alınacak kriterler - Kredi değerliliği - Donuk alacak tarihinin başlangıcı - İstinafın reddi39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası Md.23(6) - 29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası Md.5

İndir

07.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2015
D. No:6/2022

Alpan Uz ve diğeri ile Mustafa Kemal Baykan arasındaRes judicata (kaziyei muhkem) prensibi - res judicata prensibinin koşulları - E.2 n.1 tahtında açılan bir davada res judicata itirazının tafsilatlı talep takriri dosyalanmadan ileri sürülememesi H.M.U.T. E.2 n.1

İndir

16.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:126/2015
D. No:11/2021

Fikret Tamer ve diğerleri ile Shreen Hanwell ve diğeri arasındaVekaletname - vekilin azli - vekilin azledildiğini üçüncü kişilerin güvenilir bir kaynaktan öğrenmesini sağlayamadığı durumda asilin vekilin işlemlerinden sorumlu olacağı - esasa ilişkin olgu - sözleşmenin terkedildiği hususunun esasa ilişkin bir olgu olup talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.10(3) 161 168 186

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2015
D. No:36/2020

Hüseyin Pendakomolu Terekesinin Tereke İdare Memurları Sıfatıyla Zihni Pendakomolu Ahmet Pendakomolu Şevket Köksal ile Emine Eğer ve diğeri arasında Satış sözleşmesi - yasaya aykırı sözleşmeler - yasayla yasaklanmış ve kamuya zarar verici nitelikteki bir sözleşmenin geçersiz olduğu - terekeye ait olmayıp müteveffanın direktör olduğu şirkete ait mallarda müteveffanın hak iddia edemeyeceğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 23 24 65 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - Md.2 - Fasıl 189 Tereke İdare Yasası - Md.34(1) - 50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası - Md.12(4) 24

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2015
D. No:35/2020

Korhan Özada ile Zirve Sigorta Ltd. arasındaSigorta davası - üçüncü şahıs sigorta poliçesi - sigorta şirketinin herhangi bir itirazda bulunmaksızın müşterisini ödediği kazada poliçeye dayanarak üçüncü şahsı ödemekten kaçınamayacağıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2015
D. No:32/2020

Harun Yıldızer ile Cuma Duyar arasındaSözlü anlaşma tahtında borç verme - Borç için ödeme zamanı tespit edilemediğinde borcun makul bir süre içinde ödenmesi gerektiği - Bazı borç veya zarar-ziyan davalarında mahkemenin hak olmasa bile faiz ödenmesi hususunda takdir yetkisi olduğu 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.42(1)(3) - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.46

İndir

      
12345678910...


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon