Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.05.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:87/2012
D. No:11/2020

Artesa Trading Co. Ltd. ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğeri arasında Sözleşmenin ihlali - esasa ilişkin olgular - istinafın kabulüHMUT E.2 n.1 E.35 n.10

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:129/2012
D. No:43/2019

Uğurel Mozaik Fabrikası Ltd. ile Nurtaş Ticaret Ltd. arasındaŞahadet - fatura alacağı davası - olumlu iddiayı yapanın iddiasını ispat külfetiH.M.U.T - E.2 n.6

İndir

11.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:167/2012
D. No:48/2018

Mustafa Çağakanlı ile Yakındoğu Bank Ltd. arasındaAlelade borç senedi - tadilat istidasında kötü niyet iddiası -belgedeki imzanın gerçekliği 29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsilli Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - HMUT E35 n.4

İndir

22.12.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:185/2012
D. No:57/2017

Ali Ocak ve Ayşe Ocak ile 1-Nazmiye Karakaş, 2-Mehmet Aksu, 3-Ali Rıza Aksu, 4-Abbas Aksu, 5-Melek Derin arasındaTaşınmaz mala tecavüz (Trespass) - İzinli (licence) ile Kiracı (Tenant) arasındaki fark - Mesne profits (ara kar).-

İndir

13.10.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2012
D. No:38/2017

Ahmet Çakmak Motors Ltd. ile Latifoğlu Ltd. arasındaŞahadet - Olumlu iddiayı yapan tarafın iddiasını ispatlaması gerekliliği-

İndir

27.02.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:112/2012
D. No:5/2017

Nurcan Sezer yazılı vekaletname tahtında yetkili vekili Hasan Esendağlı ile Dedeman Turizm Ltd. Şti. arasındaKararların tanınıp tenfiz edilmesi - Bir davaya taraf olan şirketin isminin açılan dava veya unvanda tam ve doğru yazılması gerekliliği.22/1988 KKTC ile TC arasında Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin (Onay) Yasası

İndir

17.11.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2012
D. No:43/2016

Dekodizayn İnşaat ve Dış Ticaret Mobilya Endüstri Ltd. Şti. ile Saffet Başpınarlı arasındaKaradan sonra ortaya çıkan şahadet.H.M.U.T. E.35 n.8-9.

İndir

14.11.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:132/2012
D. No:40/2016

Ata Atun ile Yenidüzen Ltd. ve diğerleri arasındaBasın yoluyla hakaret - Zem ve kadih (Libel and slander) - Yorum -Yazıların bir bütün olarak incelenmesi gerekliliği - Yazının makul ve alelade bir kişi tarafından okunduğunda, o kişinin yazıdan ne anladığının tespit edilmesi gerekliliği - Kişileri küçük düşürücü ve kişilerin saygınlığını, şöhretini olumsuz yönde etkileyen ifadelerde veya itiraflarda bulunulmasının zem ve kadih oluşturması - Topluma mal olmuş kişi - Justification - Adil yargılama (Fair comment) - Şartlı imtiyaz (Qualified privilege) - Kötü niyetli yayın iddiasında ispat külfetinin Davacıda olması- Recklessness. Fasıl 148 Haksız Fiiler Yasası - Md. 19(a)

İndir

28.06.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:114/2012
D. No:26/2016

Fatma Şanlıol Aksu ile 1- Doğu Akdeniz Koleji, 2- Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 3- Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu, 4- Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaİş sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin ihtilafların Kaza Mahkemesinin yetkisinde olması.-

İndir

28.06.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:124/2012
D. No:25/2016

Neşe Kanizi ile 1- Doğu Akdeniz Koleji, 2- Kuzey Kıbrıs Eğitim, Vakfı, Doğu Akdeniz Üniversitesi,3- Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu, 4- Doğu Akdeniz Üniversitesi, arasındaİş sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin ihtilafların Kaza Mahkemesinin yetkisinde olması.-

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon