Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.10.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:100/2009
D. No:35/2015

Sezen Kasapoğluları ile Feriha Özöğmen arasındaŞahadet - Şahadetin değerlendirilmesi- İkrar (Admission) - Beyanların ikrar niteliğinde ve/veya ispatlanması gerekmeyen, kabul edilmiş bulgu olup olmadığı.-

İndir

07.08.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:18/2009
D. No:32/2015

Shipyard Famagusta Ltd. ile Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.arasındaSözleşme - Şirket mühürü - Şirket adına yapılan sözleşmeler - Sözleşmelerin tarafların rızası ile yapılmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10(1)

İndir

04.05.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:36-37/2009
D. No:14/2015

Asil Nadir ile Özer Boyacı arasındaAra kar (mesne profits - Ara kar mal sahibinin malı kullanmasından yoskun bırakılması sonucu uğradığı zarar ziyandır - Dava masrafları - Mahkemelerin gemiş takdir hakkı olması - Mahkemenin masraf emri vermemekle hatalı hareket etmediği bulgusu.-

İndir

12.11.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:1/2009
D. No:35/2014

Birleşik Fon Bankası A.Ş. ile Amiral Alliance Off Shore Bank Ltd,eski adı Bayndır Regional Off Shore Bank Ltd. arasındaTemlik - Temlik Anlaşması - Temlik anlaşmasından doğan zarar ziyan talebi - Temerrüt faizi - Equity prensibi (Nisfet Hukuku)- Yetkisilik9/76 Mahkemeler Yasası - Md. 38

İndir

25.07.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:30/2009
D. No:23/2014

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve Lp. Gaz Üretim ve Pazarlama Koop. Ltd. ile Yılmaz Erbütlü arasındaEsasa ilişkin olgu - Davanın esası ilişkin olgular bakımından eksik olduğu nedneiyle davanın reddi - red kararının istinafı -İstinafın kabulü. Esas ilişkin olguların talep takririnde yer alması gereği. Çek - dava konusu çeklerin davacıya teslim edilmek üzere ciro edildikleri nedeniyle bu hususun talep takririnde yer alması gerekmemesi. Holder in due course - Davacının, dava konusu çeklerin iyi niyetli hamili olması.Fasıl 262 Poliçeler Yasası - Md.73(4)

İndir

31.01.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:77/2009
D. No:4/2014

Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mey İçki Sanayi Ltd. arasındaZarar ziyan talebi - İsim benzerliği yüzünden Davacı ve Davalı ürünleri arasında piyasada karışıklık veya kargaşa yarattığı iddiasıyle zarar ziyan talebi - Bidayet Mahkemesinin, Davacının davasını ispat edemediği belirterek davayı reddetmesi - Ret kararının istinafı - Yargıtayın Bidayet Mahkemesinin kararını onaylaması. Haksız fiil - Passing off haksız fiilinin oluşmadığı bulgusu - Goodwill - PeştemellıkFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 35

İndir

20.01.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:33 - 35/2009
D. No:2/2014

Safiye İrfan Nadir n/d Safiye Nadir ile Özer Boyacı arasındaSatış anlaşması - Taşınmaz mal satış anlaşması - Taşınmaz malların iade edilmesi şartıyla emaneten verildiği iddiası - Kredi temini için taşınmaz malların iadesi şartıyla devredilemsi -Hile (fraud) - Taşınmaz malların hile ile elde edildiği iddiası - Şahadet - Şahadetin değerlendirilmesi-

İndir

29.11.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:81/2009
D. No:44/2013

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Dr. Erdoğan Mirata arasındaDavanın iptali - Zaman aşımı - İlk Mahkemenin, dava sebebinin zaman aşımına uğradığı ve Davacının Tafsilatlı Talep Takririnde, Davalı No.6nın müdafaa yapmasını gerektirecek makul sebep ortaya koymadığını kabul ederek, Davacının , Davalı No. 6 aleyhindeki davasını retv e iptal etmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - Yargıtay, İlk Mahkemenin davanın zaman aşımına uğrdığı bulgusunu yapmakla hatalı davrandığını belirterek, İlk Mahkeme kararını iptal etti.H.M.U.T E.27 n.3 Fasıl 15 Zaman Aşımı Yasası - Md.5

İndir

28.11.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:74/2009
D. No:43/2013

Timoty James Percival yetkili vekili İzzet Gilanlıoğlu ile Orhun Saraçoğlu ve diğerleri arasındaZara ziyan talebi- Satış sözleşmesi - Sözleşme ihlalinden doğan zarar ziyan talebi - Zamanın sözleşmenin esaslı şartlarında olup olmadığı tartışması - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasasının 55. maddesi - Gayri menkullerle ilgili sözleşmelerde zamanın esas şart olduğu açıkça yazılmazsa, mukavelenin esaslı şartlarından olmadığı - Davacının tazminat hakkı doğmadığı bulgusuna varılarak istinafın reddi.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 55(2)

İndir

09.10.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:83/2009
D. No:33/2013

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Peter Franzen arasındaAlacak Davası - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankadan mevduat hesabının ödenmesi talebi - Davacı, 67 adet hesapta toplam 361,341,15 dolarlık hesap açtığını ileri sürerek alacak davası açması - İlk Mahkemenin Davacı lehine hüküm vermesi - Davlının hükmü istinaf etmesi - İstinafın reddi. Şahadet - Banka defterinin tek başına kesin delil olmaması.39/2001 Bankalar Yasası - Md. 14(2) 19

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon