Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.10.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:61/2008
D. No:41/2015

Fatma Saykal, İsmail Ömer Terekesi İdare Memuru ve diğeri ile Raif Ömer, Ömer Uzun Hasan Terekesi İdare Memuru ve diğerleri arasındaTaşınmaz malın terekeye iadesi - Tapu işlemleri - Taraflar - Origating Summons - Karar iptalinin Orgigatin Summons ile talep edilemeyeceği.HMUT E.55 - Fasıl 189 Tereke İdare Yasası Md.53

İndir

09.04.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:78/2008
D. No:8/2014

Arox Hiper Market Ltd ile Sezgin Kaymak arasındaTazminat - Kira sözleşmesinin ihlali nedneiyle tazminat talebi -Davalının sözleşmedeki mükelelfiyetlerini yerine getirmeyerek akdi ihlal ettiği gerekçesiyle Davacının dava konusu sözleşmeyi sona erdirme hakkı doğması- Sözleşmenin esaslı bir şartının ihlal edilmesi nedeniyle Davacının zarar-ziyan talep etme hakkının doğması- İlk Mahkemenin Davacı lehine zarar ziyana hükmetmesi - Kararın istinafı - İstinafın reddi.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md 37(1) 39(1)

İndir

27.12.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:75 - 76/2008
D. No:45/2013

Kıbrıs Endüstri Bankası Ltd. ile Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. (İmpexbank) arasındaAlacak davası - Alt Mahkemenin Davacı lehine Davalı aleyhine 650,000 ABD Doları ve yasal faiz için hüküm ve mukabil talep gereğince Davacının, Davalı Bankada mevduatı olmadığına ve Davacının Davalıdan 2,005.226 sterlin alacağı olmadığına hüküm vermesi - Davacı 76/08 sayılı, davalı ise 75/08 sayılı istinafı dosyalaması - İstinafların birlerştiirmesi - 76/08 sayılı istinafın reddi -75/08 sayılı istinafa konu Alt Mahkemenin Davacı lehine ve Davalı aleyhine verdiği hüküm iptal edilir.39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md. 14(2) - (19(2)

İndir

13.11.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:74/2008
D. No:41/2013

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile İhtiyat Sandığı Dairesi adına İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü arasındaFona devredilen bankalarda bulunan mevduatların ödenmesi talebi - Davacının 74/1991 sayılı yasa altında fonun kapsamında olmadığını,40/2001 sayılı Yasa, Davacının mevduatlarını da fon kapsamına alamasına rağmen, herhangi bir sigorta primi ödemediği için dava konusu mevduatları kapsamadığı iddiası. İstinaf sebepleri, uygulanan faiz oranları hariç ret ve iptal edilir.40/2001 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası - Md. Geçici 1

İndir

31.10.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2008
D. No:35/2013

Güzin Boyer ile Ersun Şeytanoğlu (Merhum Sıtkı Hasel n/d Muharrem Sıtkı Terekesi İdare Memuru arasındaBy way of advancement - Davacı, Alt Mahkemenin, istinaf eden ve eşinin, merhum ile girdiği ortaklıktan elde ettiği menfaatleri avans (advancement olarak değerlendirmesi ve merhumun istinaf edene 50.000Stg. katkıda bulunduğuna veya avans olarak verdiğine ilişkin kararının hatalı olduğunu iddia ederek istinaf dosyaldı - Yargıtay hukuki argümanları ve içthadları inceledikten sonra İlk Mahkeme kararının hatalı olmadığına karar vererek istinafı reddetti.-

İndir

26.07.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:27/2008
D. No:23/2013

Halil Bicenkardeşler ile KKTC Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı vasıtasıyle KKTC Başsavcısı ve diğerleri.Kumarhane ön izni talebi - Kumarhane ön izninin verilmemesi nedeniyle Davacı zarar ziyana uğradığını ileri sürerek zarar ziyan talep ederek dava açması - Davalılar, Davacının davasını ileri götüremeyeceği ön itirazında bulundular - Bidayet Mahkemesi ön itirazı kabul ederek Davacının davasını ret ve iptal etmesi - İlk Mahkemenin ret kararının istinaf edilmesi - Yargıtayın istinafı ret ve iptal etmesi.KKTC Anayasası - Md 152

İndir

19.06.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2008
D. No:19/2013

Rengin Güder ve diğeri ile D. Ersun Şeytanoğlu (Muharrem Sıtkı Hasel n/d Muharrem Sıtkı n/d Muharrem Sıdkı Mulla Mehmet Terekesi İdare Memuru sıfatıyle) ve diğerleri arasındaHotchpot kuralı - Müteveffanın sağlığında "advancement" olarak bir evladına vediği para veya malın, müteveffanın terekesinin bölüşümünde hesaba katılması. by way of atachment - Hayatta ilerleme ve/veya avans olarak evlatlarından birine müteveffanın sağlığına verdiği mallar. Hotchpota dahil gayrimenkullerin dağıtım tarihi itibarıyle değil, murisin ölüm tarihi itibarıyle dikkate alınıp hesaba katılmasına karar verilmesi.Fasıl 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasası - Madde 51.

İndir

22.05.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2008
D. No:17/2013

Müteveffa Ahmet Elbasan Terekesi Tereke İdare Memuru ve mezkur Müteveffanın varisleri sıfatıyla Zehra Elbasan, Habibe Fırat Elbasan ve diğerleri ile Şehmuz Barut arasındaZarar ziyan talebi - Ölümle neticelenen trafik kazası nedeniyle zarar ziyan talebi - İlk Mahkeme, kazanın oluşumunda Davalıda herhangi bir kusur ve sorumluluk olduğunun saptanmadığını belirterek davayı ret ve iptal etmesi - Davalıların kararı istinaf etmesi - Yargıtayın İlk Mahkeme kararını onaylaması.H.M.U.T. Emir 9 nizam 10

İndir

15.04.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2008
D. No:9/2013

Nazire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin ile Bekir Erol Raman arasındaGeçit hakkı - Alt Mahkemenin, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürünün kararının kesinleşmediği nedeniyle geçit hakkını iptal etmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinafın kabul edilerek Alt Mahkeme kararının iptal eidlmesi.Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası - Madde 61 80

İndir

11.01.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:73/2008
D. No:1/2013

Mehmet Sıtkı n/d Mehmet Muharrem Sıtkı ile Güzin Boyer ve diğerleri arasındaHotchpot kuralı - Terekeden alınacak paylar hesaplanırken, müteveffanın sağlığında müteveffadan aldıkları "by way of advancement" (avans) taşınmaz malların hesba dahil edilmesi için emirFasıl 195 Vasiyet ve Teverüs Yasası - Madde 51.

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon