Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.05.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:147/2007
D. No:15/2013

Mustafa Erkanat ile Kuran Metal Sanayi Ltd. ve diğeri arasındaAlacak davası - İnşaat işleri yapılması için sözlü anlaşma - Ödenmeyen miktar ve faizleri için açılan dava - Alt Mahkemenin Davacı lehine ve Davalılar aleyhine hüküm vermesi - Davacının kararın hatalı olduğunu ileri sürerek istinaf etmesi - Yargıtay, istinafı kısmen kabul ederek, İlk Mahkeme kararını düzeltmesi.-

İndir

14.01.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:58/2007
D. No:2/2013

Tanfer Taşkan ve Fatih Taşkan ile Ramadan H. Güney (vefat etti) -Tereke İdare Memurları Avukat Güner Çakın ve Sadiye Borahan arasındaBorç ve ipotek senedi - Borç Senedinden doğan alacak - Hile - Borç senedi ile ipotek senedinin hile ile imzalatıldığı iddiası - Borç senedindeki borç ödenmediği için ipotek senedine konu gayrimenkulün satılmasına emir verilmesi - Davacıların bu kararı istinaf etmesi - İstinafın reddi.72/1962 sayılı Faizci Olarak İş Yapan Kişilerle İlgili Hükümler Koyan Kanun

İndir

24.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:87/2007
D. No:12/2010

Melhiye Koyun ile Tapu ve Kadastro Dairesi ve diğeri arasındaGeçit Hakkı - Müstedinin arazisinden tazminat karşılığı geçit hakkı verilemsine dair kararın iptal edilemisne ilişkin mahkeme emri talebi - İstinafın kabul edilerek İlk Mahkeme kararının iptal edilmesi.-

İndir

11.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:1/2007
D. No:1/2010

İstimlak eden makam olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen KKTC Başsavcısı ile Sercem Construction Ltd. arasındaTakdir-i tazminat - İstimlak nedeniyle tazminat talebi. Kamulaştırma bedelinin tespiti - Emsal satış bedellerinin dikkate alınması. Şahadet - Bilirkişi şahadeti.-

İndir

26.05.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:106 ve 108/2007
D. No:8/2010

Salahi Erata şahsen ve Çevre Mimarlık Mühendislik Bürosunun sahibi sıfatıyla ve diğerleri ile Sonuç Mertoğlu arasındaAlacak Davacı - Proje çizimi ücretinin bir kızmının ödenmemesi nedeniyle ödenmesi talebi - Mukabil talep - Projenin eksik olduğu iddiası ile zarar ziyan talebi.-

İndir

27.01.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:12 ve 18/2007
D. No:1/2010

Kıbrıs Kredi Bankası ile Halil Okur ve Adem Kaan V. Kaner arasıdaTasfiye - Tasfiye halinde bulunan bankanın direktörleri, yöneticileri ve diğer yetkililerinin şirket parasını ve malalrını kötüye kullandıkları iddiası - Zararın tazmini talebiFasıl 113 Şirketler Yasası madde 312

İndir

11.11.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2007
D. No:19/2009

KKTC Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Merkez Bankası ile Boris Babotckine arasındaZarar ziyan talebi-

İndir

27.10.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:134/2007
D. No:17/2009

Aysel Aslansan ile Levent İnşaat Şti Ltd. arasındaMüdafaa ve mukabil talep takririnin tadiliHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü - Emir 35 nizam 4

İndir

24.04.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:101/2007
D. No:8/2009

Gürsel Selengin ile KKTC Başsavcısı arasındaTazminat talebiAnayasa Madde 36(3)

İndir

05.04.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:59/2007
D. No:11/2009

Olgun Dayıoğlu ile Lefke Belediyesi arasındaİçme suyunun kesilmesi - Mal sahibinin sorumluluğuLefke Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon