Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.05.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:10/2006
D. No:22/2012

Ata Tepe ile Tasfiye halindeki Yasabank Ltd. arasındaÇek miktarının ödenmesi talebi - Davacının, Davalı banka aleyhine çek miktarının ödenmesi için dava açması - İlk Mahkemenin, "Davacı tarafından, Davalıya ihbar gönderilmesinin gerekmediği" olgusunun talep takririnde yer almadığı nedeniyle davayı ret ve iptal etmesi - Davacının kararı istinaf etmesi - yargıtayın istinafı kabul ederek İlk Mahkemenin davayı ret ve iptal eden kararını iptal etmesi.Fasıl 262 Poliçeler Yasası - Madde 50(2)(c)

İndir

18.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:22/2006
D. No:11/2010

Ian Maitland Roger vekili Talat Kürşat ileKTFD Devletini temsilen KTFD Başsavcılığı ve Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasındaYabancıdan satın alınan malın adına kaydı talebi- Rumdan satın alıp ücretini tam olarak ödemiş olduğu ve ülkedeki şartlar nedeni ile kaydını yaptıramadığı ve halen Rum adına kayıtlı gayrimenkulün adına kaydı talebi - İstinafın reddi.-

İndir

25.11.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2006
D. No:21/2009

Fuat Veziroğlu ve Hüseyin Macit Yusuf ile Yalım Eralp arasındaAvukatın imza yetkisi - Davanın iptali (set aside) talebi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 2 nizam 1 Emir 2 nizam 3 Emir 2 nizam 4 ve Emir 64.

İndir

12.09.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:41/2006
D. No:22/2009

Candan Gençkal ile Paramaribo Turizm Ltd. arasındaAlacak davası-

İndir

03.05.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:70/2006
D. No:3/2009

Sodhan Ltd. ile Borahan Berkin ve diğeri arasında Tazminat talebi - Trafik kazası nedeniyle zarar ziyan talebi - İspat külfeti - Şahadet-

İndir

29.04.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2006
D. No:9/2009

Hasan Hastürer ile Fatih Öztürk ve diğeri arasındaZem ve kadih nedeniyle tazminat talebi-

İndir

25.06.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:17/2006
D. No:5/2008

Sağlık ve Çevre Bakanlığı ve diğerleri ile Müteveffa Osman Kafalı Terekesi İdare Memurları arasındaÖzel ve genel tazminat - Hastaya geç müdahalede bulunulması nedeniyle ölüm tazminatı-

İndir

20.06.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:40/2006
D. No:4/2008

Başsavcılık ile Uni-Pac Packaging Industries Ltd.Kaydı Silinen Şirketin Yeniden Kaydedilmesi TalebiFasıl 113 326 ve 327. Maddeleri

İndir

20.11.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:4/2003
D. No:6/2006

A. Mehmet Gazioğlu & Sons Ltdvd ile Marzek Etiketten, Yetkili vekili Gerhard NeuhuberZamanaşımı - Faturalarda zamanaşımı - Zamanaşımı süresinin hesaplanması.Fasıl 15, Davalarda Zamanaşımı Yasası

İndir

28.06.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2005
D. No:5/2006

Ahmet Murat Kutsal ile Lefke Öğrenci Köyü Limited vd. Ltd. Şirketlerde Olağanüstü genel kurul - Direktörlerin görevden alınması - Ara emri vermede İlk Mahkemenin takdir hakkı.Fasıl 113 Şirketler Yasasının 126 ve 178/2. Maddeleri

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon