Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.12.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:66/2005
D. No:34/2010

KKTC Başsavcısı ile Yaşar Balcı arasındaKamulaştırma - Müstedinin kamulaştırma bedelinin Mahkeme tarafından tespit edilmesi talebi - Müstedaaleyhin tespit edilen kamulaştırma bedeline karşı istinaf dosyalaması - İstinafın reddi.15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Madde 10(a)

İndir

14.12.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:66/2005
D. No:31/2010

KKTC Başsavcısı ile Yaşar Balcı arasındaKamulaştırma - Kamulaştırma bedelinin tespiti. Tadilat - İstidanın tadil edilmesi talebi.15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Madde 8 9 10(a)

İndir

01.10.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:22/2005
D. No:26/2010

Metin Menteş ve diğeri ile Tilmo Bank c/o KKTC Merkez Bankası arasındaDavalı Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi - Davacıların Davalı bankada bulunan mevduatlarının faizleriyle birlikte ödenmesi talebi - Davalıların Davacıların bankada mevduat hesapları bulunmadığını iddia etmesi - İstinafın reddi.-

İndir

30.09.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:37/2005
D. No:25/2010

Şeker Bank Ltd. ile Bahaddin Adil ve diğeri arasındaHileli mal devri - Hüküm alındıktan sonra yapılan mal devir işlemlerinin geçersiz olduğuna dair mahkeme emri talebi - Fasıl 62 Malların Hileli Devrini Önleme Yasasının 4 maddesi - Hileli işlemin iptali için davayı görmüş veya görmekte olan Mahkemeye başvurulması - İstida yolu ile başvurma - Alacaklının malı alan kişiyi de davaya katması gereği.Fasıl 62 Malların Hileli Devrini Önleme Yasası- Madde 4.

İndir

30.09.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2005
D. No:24/2010

Oğuz Asil ile Gazi Mağusa Belediyesi arasındaYol yapımı - Davacının müsaadesi olmaksızın dava konusu taşınmaz mal üzerinde yol yapımının engellenmesi talebi - Yol yapımı için davacının izin verdiği gerekçesiyle istinafın reddi.-

İndir

22.09.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:7/2005
D. No:19/2010

Ali Korakan ile Kıbrıs Türk Hava Yolları Şti. Ltd. arasındaHizmet akdinin sona erdirilmesi - Sözleşmenin sona erdirilmesiyle Davacının işine son verilmesi - Davacının sözleşme tahtındaki işine geri dönmesi için emir verilmesini ve eksik ödenen maaş ve menfaatlerinin kendisine ödenmesi ve sözleşmeden doğan maddi ve manevi tazminat talep etmesi - İstinafın kısmen kabul edilmesi.-

İndir

18.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:32/2005
D. No:10/2010

Taner Talat ve diğerleri ile Okan Töre ve Tanyol Güner, Mustafa Talat Terekesi, Tereke İdare Memuru arasındaFasıl 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasası madde 51 - Müteveffanın hayatta iken sağlığında evladına taşınır veya taşınmaz mal vermesi - Taşınır veya taşınmaz mallar "by way of advancement" verilmişse, bu malalrın hesaplamaya katılacağı - Sağlığında bir evlada bağışlanan malların terekede hesaplamaya katılmayacağının vasiyetnamede belirtilmesi gereği. "by way of advancement"in kapsamının ne olduğu tartışması. "hotchpot kuralı" - Müteveffanıns ağlığında "advancement" olarak bir evlada verdiği para veya malın, müteveffanın terekesinin bölüşümünde hesaba katılması.Fasıl 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasası madde 44(a) 51 Fasıl 189 Tereke İdare Yasası madde 55

İndir

17.02.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:41/2005
D. No:2/2010

Hasan Ali Gökay ile Fatoş İnanıroğlu ve diğerleri arasında--

İndir

23.12.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:20-21/2005
D. No:25/2009

Yasabank Ltd. ile Tayfun Tüccar arasındaMevduat ve fazizlerinin ödenmesi talebi - Davanın bir an önce tekrar dinlenip (retrial) en kısa zamanda karara bağlanması için ilk mahkemeye iadesi14/2000 sayılı KKTC Bankalar Yasası madde 14(2)

İndir

17.12.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:30/2005
D. No:24/2009

Bülent Şemiler ile Akdeniz Garanti Bankası Ltd. arasındaBorç senedi - Senetten doğan borç ve faizleerin ödenmesi talebi.-

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon