Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.09.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:29/2004
D. No:18/2010

Latife Adalıer, Müteveffa Hakan Erilmezin Tereke İdare Masmuru ve diğeri ile Ahmet Mengüç ve diğerleri arasındaTraaik Kazası - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi.-

İndir

20.09.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:93/2004
D. No:17/2010

Mehmet Küçük ve diğeri ile Özgül Akama arasındaSatş sözleşmesi - Davacının sözleşmenin ihlalinden dolayı zarar ziyan talebi - Davalılar ise Davacının sözleşme tahtında öngörülen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği nedeniyle sözleşmeyi ihlal ettiklerini belirterek Davalının zarar ziyan talep edemeyeceği iddiasıyle davanın reddini talep etmeleri.9/1976 Mahkemeler Yasası - Madde 42(1)(3)

İndir

20.09.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2004
D. No:16/2010

M. Toros Ltd. ile Levent İnşaat Şti. arasındaAlacak davası - Kredi yolu ile muhtelif aydınlatma malzemeleri satışından doğan alacak davası - Bakiye borcun faizleriyle birlikte ödenmesi talebi - İstinafın kabulü ve Davalının Davacıya bakiye borcu ve 7.2.2001 tarihinden itibaren %9 faiz ve dava masraflarını ödemesine emir verilmesi.Fasıl 267 Eşya Satış Yasası- Madde 61

İndir

20.11.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:66/2004
D. No:20/2009

İsmet Akol ile Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ve Garanti Bankası A.Ş. arasındaKredi kartı - Kredi kartı ile yapılan işlemlerde tarafların sorumluluğu-

İndir

01.09.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:74/2004
D. No:1/2009

Alsev Tunalıer ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kapsamı. 40/2001 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası Madde 9(4) 9(1)

İndir

30.03.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:55-56-57/2004
D. No:7/2009

Erbank Ltd ve diğeri ile Eda Erkman, Dr. Şemsi Kazımın yetkili vekili arasındaAvukat tutma varakasının usulüne uygun yapılmadığı iddiasıHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 2 nizam 4(a)

İndir

22.11.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:83/2004
D. No:11/2007

Maliye Bakanlığı vd. ile Mehmet Savarona c/o Savarona Bungallow’sDevletten Kiralanan Parsellere Sözleşmeye Aykırı Olarak İnşaat Yapıldığı İddiası - Sözleşmenin Feshi

İndir

09.10.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:52/2004
D. No:10/2007

World Vakıf Offshore Banking Ltd. ile Fulya Kurt vd.Vekaletname

İndir

21.04.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:85,86/2004
D. No:1/2006

Sunzest Trading Ltd. vd. ile Göz Emlak vd.Hile veya kandırma ile taşınmaz malların devrinin sağlandığı iddiası - Tahliye - Yasal Kiracı . . .

İndir

01.04.2005

Yargıtay/hukuk
Numara:63/2004
D. No:1/2005

Halil İbrahim Şevket ile Haluk S. ÖzmusaoğullarıSözleşme Hukuku - Ara EmriŞirketler Yasasının 131 ve 132. Maddeleri - 9/76 Sayılı Mahkemeler Yasasının 38. Maddesi

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon