Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.03.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2002
D. No:4/2009

Ali Altayın yetkili vekili Av. Alper Dede ile Osman Yalçın arasındaSözlü ortaklık anlaşması - Alacak davası-

İndir

29.06.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:97/2002
D. No:9/2007

Dr. Michael Subarsky yetkili vekili sıfatı ile Gerhard Neuhuber ile Ahmet Mehmet Gazioğlu & Sons Ltd. vd. Avukatlık ücreti talebi

İndir

29.06.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:93/2002
D. No:8/2007

Mehmet Kahveci n/d Mehmet Hasan ile Ersan Keleşoğlu Çek - Çeke, Çekin yürürlüğe konduğu yer hukukunun uygulanması gereği. Fasıl 262 50 (2) (c)

İndir

27.06.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:74,75/2002
D. No:7/2007

KKTC Başsavcısı ile Ülfet Emin vd.Tazminat Talebi5/1979 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler Yasasının 3. Maddesi

İndir

27.06.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:73/2002
D. No:6/2007

Hüseyin Kaymak, Müteveffa Güzelyurt’lu Fahri Cemal n/d Fahri Fatin’in Tereke İdare Memuru ile Adnan FatinNüfuz Suistimali

İndir

16.03.2007

Yargıtay/hukuk
Numara:19/2002
D. No:4/2007

Kıbrıs Altınbaş Bank Ltd ile Turgut Samancıoğlu vd. Alacak talebi - Tanığın şahadetinin emarelerle çelişmesi.

İndir

28.06.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2002
D. No:4/2006

Cemal Okut ile Girne Kaza Tapu Amirliği vd. Taşınmaz mal satışı - Mahfuz kıymetin belirlenmesi11/78 Sayılı Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasasının 44/2 ve 51. Maddeleri

İndir

30.06.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:5,7/2002
D. No:17/2004

Akyap İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile Tacan Hasan MesutoğluSözleşme Hukuku - Tarafların mutabakatıyla kaydedilen mahkeme hükmüH.M.U.T. E.27 N.4

İndir

28.05.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:29/2002
D. No:12/2004

Nuri Binici ve diğ. ile ali Halilİş anlaşması - İş anlaşmasından doğana alcak talebi -Fasıl 116 ortaklık ve İş İsismleri Yas. Md.5,6,62

İndir

20.06.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:39/2002
D. No:7/2003

Ekonomi ve Maliye Bak. ve diğ. ile Haluk A. AkmanDavacıların 21/2000 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında oldukları hususunda beyan edici emir talep etmeleri21/2000 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yas., md.9

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon