Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.06.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:93/1999
D. No:15/2004

Mehmet Doğruel ile Mustafa Karakuş vd  

İndir

11.06.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:66/1999
D. No:13/2004

Vivienne Rosemary Michael ile Maliye ve GümrüklerYabancodan satın alınan taşınmaz malların kaydı - Zaman aşımı7/80 sayılı Yasa, Fasıl 15, md.8

İndir

21.05.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:53/1999
D. No:9/2004

Tangız Alicik ve diğerleri ile Kübra MustafaTüm mirasın kardeşlerden birine verilmesine itiraz ederek, devir işleminin iptal edilerek terekeye geri verilmesi talebi - Talebin reddi - red kararını istinaf -Fasıl 193, Md. 58

İndir

19.01.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:89/1999
D. No:1/2004

Through Transport Mutual Insurance ile MustafaZarar TazminiZarar Tazmini

İndir

26.06.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:88/1999
D. No:9/2003

Oktan Türe ile Taner Talat ve diğerleriDavacı, müteveffanın sağlığında Davalılara bağış yolu ile verdiği arsaları avans ve/veya sermaye olarak verdiğini iddia ederek, davalıların terekeden alacakları payı hesaplarken arsaları hesapa katması talebiFasıl 195, md.51

İndir

04.04.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:64/1999
D. No:4/2003

Özgül Mustafa ile Peri HakkıVasiyetname -Vasiyetnamenin geçersiz olduğuna karar verilmesi - Kararın istinaf edilmesi -İstinafın reddiFasıl 195 vasiyet ve Tevarüs Yasası, md.23, 28

İndir

12.04.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:84,85,86,87/1999
D. No:3/2002

Gülten Zekai ve diğ. ile Hasan Zeki KayalpTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Tazminatın aşikar surette az olduğu iddiasıyle istinaf -......

İndir

29.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1999
D. No:10/2001

Sami Yerli ile Alaaddin ÖztekinAlacak davası - Borcun ve faizlerinin ödenmesi talebi - Talep doğrultusuna hüküm verilmesi - Hükmüm istinafı - İstinafın kısmen kabulü.......

İndir

15.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:71/1999
D. No:7/2001

Mustafa Akay Alptuğ ile Ahmet Salih Emir AliTaşınmaz mala tecavüzün men edilmesi için emir talebi - 30 gün içinde Tapu Müdürünün kararının istinaf edilmesi gereği - 30 gün geçmeden kararın kesinleşmemesi.Fasıl 224, Md. 80, 81

İndir

26.09.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:77/1999
D. No:6/2000

Sonay Bozer ve diğ. ile Perihan ToyganAra emri - Gayrimenkulün satışını, elden çıkarılmasını önlemek için verilen ara emri - Ara emrine karşı istinaf - İstinafın kabul edilerek ara emrinin iptal edilmesi.......

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon