Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.06.2004

Yargıtay/hukuk
Numara:2/1998
D. No:16/2004

Bülent Münür n/d. Bülent Can vd ile Hulisi Sarper vd arasındaŞözleşme Hukuku - Alacak davası ...

İndir

14.11.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:66/1998
D. No:9/2002

Muhammet Özkan ile Zirmak İşletmeleri Ltd.Kefil - Kefil aleyhine hüküm verilmesi - Olgularla ilgili bulgu - İlk mahkeme kararında eksiklikler olması - Retrial kararının istisnai hallerde verilmesi - İhtimaller dengesi........

İndir

30.10.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:69/1998
D. No:8/2002

Kutlu Eyüpoğlu ile Seval ElagözMersum borç senedi - Senetten doğan alacağı ve faizlerinin talep edilmesi - Davanın isbatlanamadığı gerekçesiyle talebin reddi - Red kararını istinaf - İstinafın kabulü.....

İndir

07.12.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:12/1998
D. No:13/2001

Toprak Ürünleri Kurumu ile Mehmet Emin ÖzsuerAlacak davası - Borç ve faizlerinin ödenmesi talebi -........

İndir

29.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1998
D. No:9/2001

M.Toros Ticaret Ltd ile Ferda AmcaoğluHile yolu veya üzerindeki etkinliğini kullanarak borç senedi ve vekaletname imzalatma.....

İndir

18.05.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1998
D. No:4/2001

Ramadan Abraşoğlu ile Taner HastanMukavelenin ihlalinden dolayı, ödenen meblağın iadesi ve zarar ziyan talebi......

İndir

04.05.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:38/1998
D. No:3/2001

Walter Herbert Fteestone ile Ekonomi ve Maliye BakYabancıdan satın alınan taşınmaz malalrın kaydı7/80 sayolı yasa, md.2 ve 6

İndir

27.03.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1998
D. No:2/2001

Hayriye Kızılduman ile Ayşe YılancıHayvanların gasp edilip satılması nedeniyle zarar ziyan talebi - Talep doğrultusunda hükün verilmesi - Hükmün istinafı - İstinafın kabulüFasıl 29 Hayvan Tezkeleri Yas. Md.3(1)

İndir

02.02.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:15/1998
D. No:1/2001

Yalçın Ruhi ve diğ. ile Huriye M. RuhiHibe yoluyla taşınmazın devri - Olgularla ilgili bulgu - Şahadetin değerlendirilmesi - Yaşlı bir insanın tüm malını devretmesinin şüpheyle karşılanması......

İndir

31.10.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:64/1998
D. No:7/2000

Mecal Güvenay ile Emper Otelcilik Ltd.Hizmet Akdi - Göreve son verme - Hizmet akdinin feshedilmesi nedeniyle tazminat talebi - Talebin reddi22/1992 İş yasası, md.47

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon