Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.11.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:44,45/1997
D. No:11/2001

Akkanat Şonya ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığıtazminat - Davacının maraş Askeri Yasak Bölgedeki vınçleri Devletten satın alması - Vinçlerin Devlet tarafından Davacıya teslim edilmemesi - Devletin makul gerekçeler öne sürmesi nedeniyle tazminata hükmedilememesi ancak Davacının ödediği paranın iadesi..........

İndir

15.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:84/1997
D. No:6/2001

Gürsoy Balık ile Aydan Eşrefoğlu ve diğ.Tahliye - Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi - Olgularla ilgili bulgu - yazılı bir sözleşmenin sözlü olarak değiştirilemeyeceği ilkesi - Davacı ile Muharrem Karaçevirgen arasında aydan aya kiracılık ilşkisi olması nedeniyle istinafın reddi........

İndir

26.09.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:19/1997
D. No:4/2000

Christopher Boak ile Hasan ŞerbetçioğluAraba satışından doğan alacak talebi - Talebin isbatlanamadığı gerekçesiyle reddi - Red kararını istinaf - İstinafın reddi..............

İndir

30.06.1999

Yargıtay/hukuk
Numara:70, 71/1997
D. No:3/1999

Mustafa Debbağ ile Ünsal EcesoyŞifahi sözleşmenin ihlalinden doğan zarar ziyan talebiFasıl 149 Akitler Yassı, md.77

İndir

15.10.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:82, 83/1997
D. No:24/1998

Türk Bankası Ltd. ile Münüfe Nevzat ve diğ.Alacak davası -....

İndir

01.06.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1997
D. No:19/1998

Alba Holding Co. Ltd. ile Ali Demirağ ve diğ.Hileli şirket hissesi devri - Şirket hisselerinin taşınır bir mal olması nedneiyle icraya tabi olması - Hisse devrinin alacağı engelleme niyeti ile yapıldığının ispatlanması gereğiFasıl 62 Mal. Hileli Devrini Önleme Yas. Md.3(2)

İndir

03.04.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:38/1997
D. No:16/1998

Tapu ve Kadastro Daiesi ve diğ. ile Şakir S.İlkayUsul - İstida - İstidanın tadili - Tapu Müdürünün kararının bir suretinin istida-istinafla birlikte dosyalanmasının bir usulsüzlük teşkil edip etmediği tartışması - Karşı tarafa bir haksızlık olmaması nedeniyle tadilata izin verilmesi..........

İndir

27.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:86/1997
D. No:13/1998

Tacan Hasan Mesutoğlu ile Akyap İnşaat Taahhüt TicSözleşmenin ihlali nedeniyle zarar ziyan talebi - Esasa ilişkin olgu (material factH.M.U.T. E.19, n.4

İndir

20.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:40, 41/1997
D. No:12/1998

Ülfet Emin ve diğ. ile BaşsavcılıkTazminat - Askeri yasak bölgede kalan arsa nedeniyle Devletten tazminat talebi - 176 sayılı Askeri Yasak Bölge kararrnamesine göre yasal çıkarları etkilenen kişilerin zararları Devletçe tazmin edilir.5/79 Askeri Yasak Bölgeler Yasası, md. 3(5)

İndir

09.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:50/1997
D. No:9/1998

Everest Bank Ltd. ile Hors GünterDuruşma sırasında vekaletname ve banka teminatı ibraz edilmek istenmesi - Vekaletname ve banka teminatını pulsuz olduğu gerekçesiyle ibrazına itiraz - Emarelerin ibrzına izin verilip bir haftaya kadar pullanması için emir verilmesi - istinaf - istinafın kabul edilmesi - İlk Mahkeme kararının iptali19/63 Pul Yasası, Md. 35, 36

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon