Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.11.1999

Yargıtay/hukuk
Numara:78/1996
D. No:4/1999

Ministry of Economy Beyrut ile Osman LamaHaksız fiilden doğan zarar ziyan talebi - Talebin reddi - Red kararını istinaf - İstinafın kabul edilerek Alt Mahkemenin davayı ret ve iptal eden hükmünün iptal edilmesiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası, md.12

İndir

11.03.1999

Yargıtay/hukuk
Numara:60/1996
D. No:2/1999

Dr. David Ashown ile BaşsavcılıkYed-i emin sözleşmesi - Trustee Law - Yed-i emin sözleşmesi gereğince taşınmaz malın devri istemi - Davasını geri çeken davasının aleyhine geri çekilen kişi için hüküm talep etmeye hakkı olmaması - Davacının 7/80 sayılı Yasa altında taşınmaz malın devri için istida dosyalayabileceği bulgusuFasıl 193 Mütevelliler Yas. Md. 56, 7/80

İndir

30.06.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:87/1996
D. No:23/1998

Salih Şehzade ile Hasan Halil TerekesiTahliye - Mütecavizlik nedeniyle tahliye ve ara kar talebi - Eve yapılan masraflar için tazminat talei.....

İndir

15.06.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:71/1996
D. No:20/1998

President Travel (Cyprus)Ltd. ile K.T.Turizm İşletAlacak davası - Şirket tasfiyesi...........

İndir

24.04.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:80/1996
D. No:18/1998

Sabri Tahir ile Mustafa Göncüler ve diğerleriYetki - Tek Yargıçlı ve Tam teşekküllü Kaza Mahkemesinin yetkisi - Tek Yargıçlı Kaza Mahkemesinin "davanın esasını karara bağlamayan bir emir" verme yetkisi - Tek yargıçlı kaza mahkemesinin davanın esasını ortadan kaldırdığı bulgusu - Dava mevzuunun 500.000 A.B.D. Doları olamsı nedeniyle Kaza Mahkemesi yargıcının yetkisini aşmasu9/76 Mahkemeler Yasası, Md. 25(3)

İndir

15.04.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:32,33,34,35,36/1996
D. No:17/1998

Ersin Çakıcı ile Mahmut Avşar Terekesi İdare Mem.Tazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi -..............

İndir

03.04.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:84/1996
D. No:15/1998

Akyüz İnşaat ve Tic. Şti. Ltd. ile Everest BankSözleşmeye aykırı davranmaktan dolayı tazminat talebi - Talebin reddi - Red kararını istinaf - İstinafın reddi...........

İndir

20.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:73/1996
D. No:11/1998

John Richard Axon ile Jeremy Mossouras terekesiİpotek senedi - İpotekten doğan borcun döviz olması - Borcun TL olarak ödenmesine hüküm verilmesi - Davacının hükmğ istinaf ederek borcun Sterlin olarak ödenmesini talep etmesi - İstinafın reddi------

İndir

20.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:47/1996
D. No:10/1998

Ekonomi ve Maliye Bak. ile Valerie Anne CaplanYabancıdan satın alınan taşınmaz malların kaydı7/80 sayılı Yasanın 6(d) maddesi.

İndir

06.02.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:13/1996
D. No:6/1998

Ayhan Kaymak ile Bora AtunAlacak davası - Davacının kamu görevlis,i olamdı nedneiyle proje anlaşmasının geçersiz olduğu iddiası - Şahadet - şahadtein değerlendirilmesiFasıl 149, Md.65

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon