Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.01.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:57/1993
D. No:3/1998

İbrahim Mehmet Gaziasker ile Fatma RemziHibe - Nufuz suistimali -Hibenin geçersiz olduğuna dair emir talebi - Talep doğrultusuna emir verilmesi -Kararı istinaf -......

İndir

24.01.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:19/1993
D. No:1/1996

Ali Erdal Osman ile Behçet OldaçayGeçit hakkı - Tapu Müdürünün geçit hakkının iptali yönünde aldığı kararın iptali istemi - Tapu Müdürünün kararının iptali - kararı istinaf -Fasıl 224 Taşınmaz Mal yasası, Md.11A(5)

İndir

10.02.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1993
D. No:3/1995

Safiye İ.Nasir ile Kamuran AzizTahliye - Esasa müteallik inşaat nedeniyle tahliye talebi - Yıkım izni alınmadığı gerekçesiyle davanın reddi - Red kararını istinaf- İstinaf reddedilir........

İndir

02.12.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:63/1993
D. No:20/1994

Münüre Yahyalar ile Sevda KorkutMal takası için yapılan anlaşma - Anlaşmanın ihlalinden dolayı tazminat talebi - Tazminat emrine karşı istinaf - istinafın reddi.......

İndir

25.11.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1993
D. No:19/1994

Ahmet Bahçeci ile Salahi Uluhanİnşaat sözleşmesi - İnşaat bedelinin talebi - Mütecaviz duruma düşen Müstedinin evi tahliye etmesi emri verilmesi - Davaların birleştirilmesi - ve ayrılması - şahadet - İspat - Kesin deliiler varken sözlü şahadetin tercih edilmemesi gereğiH.M.U.T. E.12, n.7

İndir

10.11.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:48/1993
D. No:17/1994

Orhan Külah ile Mehmet DoğruözDavaya ek davalı ekleme - Üçüncü şahıs prosedürü - davacının sağlık hizmetlerinde ihmal nedeniyle Devleti ek davalı olarak davaya katma talebi - Ek davalı talebinin E.21, n.8 altında değil E.10 altında yapılması gereği - Emir.10 altında başlatılacak 3. Şahıs prosedürünün zamanında başlatılması gereğiH.M.U.T. E.10, E.21. N.8

İndir

09.05.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:56/1993
D. No:10/1994

Sittika Yaşar ile Meryem H. KitaplıSözlü akit ihlalinden doğan tazminat - Tazminat miktarının yükseltilmesi talebi - tazminatın yükseltilmesiFasıl 149, md.70

İndir

13.04.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1993
D. No:9/1994

Osman Hürdoğanoğlu ile Kaya ŞevkiTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Dava mevzuunun değiştirilmesi - Dava mevzuunun değiştirilme talebinin istinaf duruşmasında geç yapılması nedeniyle çoğunluk kararıyla reddedilmesi - Azınlık görüşüne göre dava mevzuunun değiştirilebileceği görüşü.......

İndir

30.03.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1993
D. No:8/1994

Mumin İnce ile İbrahim DoğanGenel ve özel tazminat - Davacının şiddetli darbe sonucu işitme kaybına uğraması - Genel ve özel tazminatın davacının çektiği sızı ve ızdırap, enflasyon ve İngiliz içtihatları dikkate alınarak yükseltilmesi...........

İndir

30.03.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1993
D. No:7/1994

Mahmut Onur ile Alev GökaydınTahliye - Makul surette ihtiyaca binaen tahliye talebi - Tahliye kararı aleyhine istinaf - İstinafın reddi........

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon