Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.04.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:58/1992
D. No:5/1996

Vakıflar ve Din İşleri ile Pembe MarmaraTahliye - Mütecavizlik nedeniyle tahliye ve ara kar talebi - Talebin reddi - Red kararına karşı istinaf - İstinafın reddi17/81 Kira (Denetim) yasası Md.7

İndir

27.07.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:68/1992
D. No:13/1994

Macit H. Yusuf ile Victor Edward GoochYabancıdan satın alınan taşınmaz malların kaydı7/80 sayılı Yasanın 4. Maddesi

İndir

22.06.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:67/1992
D. No:11/1994

Ahmet Kemal Ekinci ile Sergenler Dozer İş. Ltd.Ek şahadet dinlenmesi için Yargıtay'a müracaat - Müracaatın reddi..........

İndir

30.12.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:35/1992
D. No:26/1993

Hidayet Altun ile Salih HasanMakul kiranın saptanması talebi - Saptanan makul kiraya karşı istinaf - istinafın reddi.....

İndir

29.12.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:60/1992
D. No:25/1993

Hüseyin Deveci ile Ayşe SuyolcuTahliye - Tahliye kararını istinaf - Emrin icrasının 30.9.92 tarihine kadar durduurlması - istinafın reddi17/81 Kira (Denetim) Yasası, Md.7(1)(g)

İndir

02.07.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:39/1992
D. No:20/1993

Adnan Işıman ile Ali Şitİş sözleşmesi - Sözleşmenin ihlalinden doğan zarar ziyan talebi........

İndir

02.07.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:33/1992
D. No:19/1993

Türkiye Genel Sigorta iile Mogens RandbollNakliyat sigorta poliçesi - Sigortalanan eşyaların bazılarında hasar yapıldığı nedeniyle tazminat talebi - Talep doğrultusunda verilen hükmün istinafı - İstinafın reddi........

İndir

02.07.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:14/1992
D. No:18/1993

Güner Seroydaş ile Hasan ÖztürkAlacak davası - Mersum borç senedi - Senetten doğan alacağın ödedendiği bulgusuna varan İlk Mahkemenin davayı reddetmesi - Davanın reddi kararını istinaf - Alat Mahkeme kararının iptali ile mütebaki borç ve faizlerinin ödenmesi emri31/83 KTFD Mer. Ban. Yas. Md.57, Fasıl 150, Faiz Y

İndir

25.06.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:56/1992
D. No:17/1993

Ali Demirağ ile Alba Holding Ltd.İş sözleşmesi - Sözleşmenin ihlal edilmesi ve taraflardan birinin fabrikayı işgal etmesi - İş sözleşmesinin ihlali nedneiyle tazminat ve mesne profits talebi - Mahkemenin re'sen tanık dinletmesi.......

İndir

26.05.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:48/1992
D. No:15/1993

Mutallip Vudali ile Christopher BoakAlacak davası - Mütabeki borcun ve faizlerinin ödenmeis için verilen hükmü istinaf - İstinafın reddi.......

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon