Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.09.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:59/1991
D. No:22/1993

Mustafa H. Murat ile Kıbrıs Kredi Bankası Ltd.Alacak davası - Borç senedi - Morsum borç senedi - Tadilat istidası - tadilat istidasının kötü niyetle yapıldığı iddiası- tadilata izin verilmesi - seri usulle hüküm......

İndir

25.05.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:57/1991
D. No:12/1993

Akten Ltd. ile Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bak.Geçici ara emri - Mukavelenin feshedilmesiyle dava konusu malzemelerin tasarruf ve mülkiyet hakkının kime ait olduğu - Tasarruf ve mülkiyet hakakı kararını istinaf - istinafın kabulü........

İndir

24.04.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:21/1991
D. No:8/1992

Musa Yazgı ile Ektam Kıbrıs Ltd.İş kazası nedeniyle tazminat talebi - ispat - İşin fabrikaya ait bir iş olup olmadığı ve işverenin talimatı ile yapılıp yapılmadığının ispatlanamadığı bulgusu - Olgularla ilgili bulguFasıl 134 Fabrikalar Yasası, md.26(1)

İndir

13.04.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:16/1991
D. No:7/1992

Gen-Ak Ltd ile behçet Musa ZorbaTrafik kazasından doğan tazminat talebi - Kazadan Sigorta Şirketinin sorumlu olamdığı iddiası - Sigortanın sorumlu olduğu hususunda emir verilmesi - Emrin istinafı -...........

İndir

04.03.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1991
D. No:6/1992

Wilfred James Saunders ile KTFDYabancıdan satın alınan taşınmaz malın kaydı7/80 , Md.6(b)(2)

İndir

21.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:51,52/1991
D. No:5/1992

Güneş Menteş ile İrdelp SoykanHile - Gayrimenkullerin hile yolu (fraud) elde edildiği hususunu reddeden İlk Mahkeme kararının istinafı - İstinafın reddi - Nisfet hukuku (Equity)9/76 Mahkemeler Yasası, md.38(a)

İndir

21.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:46/1991
D. No:3/1992

Yüksel A. Raşit Ltd. ile Mustafa KargılıAlacak davası - Zamanaşımı -Alacağın zamanaşımın uğradığı nedeniyle reddi kararına karşı istinaf - istinafın kabulüFasıl 15 Zamanaşımı Yasası, Md.3(1)

İndir

19.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:55,56/1991
D. No:2/1992

Gökler Ltd. ile Güve. Kuv. Kom.Tehir talebinin reddi - Tehir müracaatında Mahkemelerin geniş takdir yetkisi olması - Davacı aleyhine mukabil talep uyarınca emir verilmesi - İstinafın tutarsız olması nedeniyle istinaf masraflarını Davacı avukatının ödemesine emir verilmesi.........

İndir

27.12.1991

Yargıtay/hukuk
Numara:39/1989
D. No:22/1991

Ronald Ernest Hornsby ile KTFDYabancıdan satın alınan taşınmaz malın kaydı7/80, Md. 6(b)

İndir

19.12.1991

Yargıtay/hukuk
Numara:15,26,27,28,29,30,31,32,33, 34/1991
D. No:21/1991

Ali Turgut v/d ile İsmail Erkul ve diğeriTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi......

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon