Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.11.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:106,118/1987
D. No:47/1989

Leonard Fairclough Ltd ile K.T.Turizm İşletmeleriTahliye – Tecavüz nedeniyle tahliye talebi – Yabancı bir şirketin dava açması – Şirketler Mukayyitliğinde kayıtlı olmayan yabancı bir şirketin Kıbrıs’ta dava açamaması –Tam kadrolu Kaza Mahkemesinde iki yargıcın anlaşamaması –Tesbit kararı (Declaratory Judgment) –Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasa maddelerinin meseleye uygulanamaması – Yasaların yürürlüğü –Ara kâr –Avukat tutma varakası –..........

İndir

31.10.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:75/1987
D. No:46/1989

Ekonomi ve Maliye Bak ile Sabri TahirSözleşmenin feshi nedeniyle tazminat istemi –İspat – İspat yükü – Tazminat talep eden kişinin zararını ispatlamak zorunda olması.........

İndir

28.06.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:122/1987
D. No:40/1989

Havva Ramadan Cemil ile Jean Suzanne DruceYabancıların hükümlü borçlarını dövizle ödemeleri –Bakanlar Kurulu kararı – Yabancıların mahkeme hükümlerini döviz olarak ödemesini öngören Bakanlar Kurulu kararı –Genel Yasa – Özel Yasa...........

İndir

22.06.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:90/1987
D. No:36/1989

Kuzey İnşaat Ltd ve diğeri ile Güneytan LtdMasraf emri – Masraf emrine itiraz – Mukayyidin masraf emrinin istinaf edilememesi –Boşa giden masraf (thrown away costs)H.M.U.T.E.59, n.18, E.35, n.20

İndir

22.06.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:89/1987
D. No:38/1989

Kuzey İnşaat Ltd. ve diğeri ile Güneytan Ltd.Talep takririnin tadili – Tadil müracaatının geç yapıldığı iddiası –Tadil müracaatının Davalılara zarar vermek amacıyla kötü niyetle yapılmadığı bulgusuH.M.U.T. E.25, n.1

İndir

16.06.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:120/1987
D. No:37/1989

Mustafa İrtem ile Mustafa AltınadalıAlacak davası – İspat – İspat yükü – İhtimaller dengesi –İki zıt şahadet değerlendirilirken Mahkemenin Davalının şahadetini tercih ederek doğru kabul etmesi –Olgularla ilgili bulgu..............

İndir

16.06.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:108/1987
D. No:39/1989

Halil Hanefi ile Halil Cemal ÖksüzHizmet sözleşmesi –Hayvan Tezkeresi – Hayvan tezkeresi olmadan hayvan satışı yapılamaması –Tazminat – Hayvanların değerinin hesaplanması – Hayvanların iade edilmemesi nedeniyle tazminat talebi Fasıl 29 Hayvan Tez. Yasası Md.4

İndir

11.05.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:91,92,93,94,95/1987
D. No:27/1989

Fatih Bahadırlı ile Tülay Şükrü ZorbaTrafik kazası nedeniyle tazminat talebi –Tazminatın tespiti –Vasi tayini (guardian ad litem) – Davanın ikame edildiği tarihte Davalının 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle vasi tayini istemi –Kusur oranı –Aracın değerinin tespiti –Hayat intizarı kaybı –Çoğaltıcı rakam...........

İndir

11.05.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:82/1987
D. No:23/1989

K.T.Koop. Mer. Bankası ile Erdoğan KanioğullarıSatış Sözleşmesi – Davacıların, Davalılardan satın aldıkları hellimlerin bozuk çıkması nedeniyle tazminat istemleri –Satış sözleşmesinde risk faktörü – Satılan bir malda riskin alıcıya geçip geçmediği tartışması –Zımni garanti (implied warranty) –Müdafaa layihasının tadili – Geç yapılan tadil müracaatıFasıl 267 madde 16

İndir

24.04.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:114/1987
D. No:19/1989

Peray Kumser ve diğeri ile Mustafa KombosTazminat – Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi –Araç sahibinin sorumluluğu –Dava ünvanı – Akıl hastalarının dava açmasıH.M.U.T. E.9, n.12

İndir

      
12345678


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon