Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.05.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:63/1986
D. No:28/1989

Vakıflar ve Din İşleri ile Aziz MehmetHükmün düzeltilmesi istemi – Yargıtayın verdiği hükümde yer alan faiz oranının düzeltilmesi –Yasal faiz oranı – Faiz oranının tesbiti –Hüküm verildikten sonra Anayasa Mahkemesine havale istemi – Anayasanın 148. Maddesi9/76 Mah. Yas. Md.42(3), Anayasa Md.148

İndir

24.06.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:63/1986
D. No:29/1988

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi ile Aziz MehmetSözleşme – Sözleşmenin ihlâli nedeniyle tazminat talebi –Doğal afet – Davalının politik gelişmeler, grev, gazinonun kapanması gibi nedenlerle turist getiremediği iddiası –Tazminat – Hüküm – Yabancı para birimi ile hüküm vermenin mümkün olması –Restitution in integrum prensibi – Davacının gerçek zararının tazmin edilmesi Fasıl 149 Akitler Yasası Md. 74(1)

İndir

28.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:74/1986
D. No:4/1988

Amber H.Fevzi ile Yüksel Ü. EminGeçit hakkı – Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü – Tüzüğün 4. maddesi – Olanaklar ölçüsünde en az zarar ve rahatsızlık veren geçit güzergahının tercih edilmesi gereği – Alternatif geçit güzergâhlarının karşılaştırılması - Geçit hakkı sahibinin arazide amacına uygun değişiklikleri yapabilmesi Fasıl 224 Taş. Mal (Tas., Kay. Kıy. Tak) Yas

İndir

30.06.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:74/1986
D. No:15/1987

Amber Halil Fevzi ile Yüksel Ülfet Eminİstinaf ihbarnamesinin tadili -Takdir yetkisi – İstinaf ihbarnamesinin tadiline izin verme konusunda Yargıtayın takdir yetkisi olması –Tadil – Tadilin kelime anlamıH.M.U.T. E.35, N.4

İndir

08.06.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:81/1986
D. No:13/1987

Nagehan Ormancıoğlu ile Çetin Kürşat Ltd.Mahkemenin yetkisi –Mahkemelerin bölgesel yetkisi –Sözleşmenin ihlal edildiği yer Mahkemesinin davaya bakmaya yetkili olması –Borcun nerede ödeneceği tartışmasıH.M.U.T. E.16, N.9

İndir

20.04.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:78/1986
D. No:9/1987

(Küçük) Arda Kalfaoğlu’ ile. Tayfun ErdalTrafik kazası – Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi –Genel tazminat – Genel tazminatın tespitinde dikkate alınacak hususlar.............

İndir

07.04.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:80/1986
D. No:8/1987

M.V. “Satelith” Gem.ile Arkvar Shipping Ltd.Navlun (charterparty) sözleşmesi – Yazılı anlaşmanın mutabakatla bozulduğu ve sözlü anlaşmanın geçerli olduğu iddiası - Deniz Hukuku – Navlun sözleşmesi ––Tadilat – Tadilata ilişkin prensiplerF 263 Eşyaların Den. Taşınması Yasası .Md.6

İndir

31.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:82/1986
D. No:7/1987

Michale Moore Londralı ile Akdeniz Gemicilik Ltd.Deniz Hukuku – Davanın iptali – Mahkemenin davayı iptal etme yetkisi – Teminat senedi – Davacıların dava masraflarına karşılık teminat senedi dosyalamaları –Deniz Hukuku Yetkisi altında açılan davalara Deniz Hukuku Yetkisi mevzuatının uygulanması gereği (Emrin 185.maddesi)– Yetki – Deniz Hukuku davalarında iptal yetkisi.............

İndir

31.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:56,57/1986
D. No:6/1987

Mehmet A. Uluçamgil ile Ahmet Beliğ Paşa VakfıKiranın tespiti – Yeni kiranın tespiti –Posta ile yapılan ödeme –Sözleşmede kira artışının belirtilmesi17/81 Kira (Den.) Yasası Md. 6

İndir

06.03.1987

Yargıtay/hukuk
Numara:73/1986
D. No:4/1987

Yörex Marketing Ltd. ile Yunus Osman Seri Usulle yargılama (Summary Judgment) – Seri usulle hüküm talebi – Seri hüküm verilmesine ilişkin prensiplerH.M.U.T. E.18, N.1(a)

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon