Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.12.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:69/1985
D. No:36/1986

Müesser Sabbar ile İbrahim SargonSözlü anlaşma – Davacı ile Davalı arasında müşterek arsa satın alma konusunda yapılan sözlü anlaşma -Şahadet – Şahadetin değerlendirilmesi İspat – İspat külfeti – Taşınmaz mal mülkiyetine ilişkin davalarda ispat yükümlülüğünün Davacıda olması............

İndir

23.12.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:103,104/1985
D. No:35/1986

Güvenlik Kuv Kom. ile Ahmet KafaoğluYetki – Kaza Mahkemesinin yetkisi –Tazminat – Özel ve genel tazminat – Davacının askerlik hizmeti sırasında üstlerinin dikkatsizliği nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini iddia etmesi -Ön itiraz –Yüksek İdare Mahkemesi ile Kaza Mahkemesinin yetki alanları..............

İndir

23.12.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1985
D. No:34/1986

Mehmet Çelikten ile Mustafa Sami OltuğKaziyei Muhkeme (Res Judicata) –Tespit kararı (Declaratory judgment) – Davacının kendisine vasiyetname yoluyla intikal eden taşınmaz malların saptanması için tespit kararı istemi -Ön itiraz –Res judicata (Kaziyei Muhkeme)nin şartları...............

İndir

02.12.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:59/1985
D. No:32/1986

Dr. Mehmet Ali Uluçamgil ile Ontaş Ltd.Men’i müdahale emri –Tasarruf – Tasarrufun hangi tarafta olduğu tartışması............

İndir

11.11.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:107/1985
D. No:31/1986

Abdurrahman Seyfi ile Halil Mulla AliSatış sözleşmesi –Menkul eşya satışında mülkiyetin alıcıya geçmesine ilişkin ilkeler –Hasar – Hasarın alıcıya geçmesi –Yargıtayın bulgu yapma yetkisi – İlk Mahkemenin armutların teslim anında çürük olup olmadığı konusunda bulgu yapmamış olmasıFasıl 267 Eşya Satış Yasası, Md.20,22

İndir

21.10.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:42/1985
D. No:27/1986

Öcal Hikmet ile Güneytan Ltd.Hizmet anlaşması – Davacı, Davalı şirketle anlaşarak yapılması tasarlanan inşaatın mimari projesini hazırladı – Davacı, mimari ücretin ihale bedelinin %3’ü oranında olduğunu öne sürdü ve mütebaki ücretin ödenmesini talep etti –Mimari ücret – Mimari ücretin hesaplanması – Emsal projelerin dikkate alınması – İhale bedelinin dikkate alınıp alınamıyacağı tartışması..............

İndir

30.06.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:48,49,50,51,70,71/1985
D. No:23/1986

K.T.Koop. Mer. Ban.ı Ltd.ile Firuz S. DayıoğluGöreve son verme nedeniyle tazminat –Tazminat miktarının tespiti –Ön itiraz – İlk Mahkemenin ön itirazı dava sonunda karara bağlaması – Yargıtayın ön itirazları duruşmanın başında karara bağlamanın daha uygun olacağını belirtmesi -Hakeme havale –YİM’in yetkili olduğu iddiası –Sözleşme – Sözleşmenin geçerli olup olmadığı tartışmasıFasıl 114, Koop. Şirketler Yas. Md.53

İndir

27.06.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:27/1985
D. No:20/1986

‘Hande’ M/V sahipleri i ile ‘Hande’ M/V nin yüküDeniz Hukuku – Haksız olarak geminin bekletilmesi nedeniyle tazminat istemi –İspat – İspat yükümlülüğü –Ship arrived (vasıl olma) – Gemi sahibinin, konişmentoda belirtilen limana gider gitmez yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması –Şahadet – Müdafaanın iki tanık dinletmesi –Yükün teslimi –Bekleme süresi – Makul bekleme süresi –Zarar ziyanın tespiti –Yük sahibinin sorumluluğu – Makul bekletilme dışındaki beklemeden yük sahibinin sorumlu olması –............

İndir

27.06.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:27/1985
D. No:20/1986

'Hande'M/V sahipleri ile 'Hande'M/V'nin yüküDeniz Hukuku – Haksız olarak geminin bekletilmesi nedeniyle tazminat istemi –İspat – İspat yükümlülüğü –Ship arrived (vasıl olma) – Gemi sahibinin, konişmentoda belirtilen limana gider gitmez yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması –Şahadet – Müdafaanın iki tanık dinletmesi –Yükün teslimi –Bekleme süresi – Makul bekleme süresi –Zarar ziyanın tespiti –Yük sahibinin sorumluluğu – Makul bekletilme dışındaki beklemeden yük sahibinin sorumlu olması –..............

İndir

30.05.1986

Yargıtay/hukuk
Numara:110/1985
D. No:17/1986

Cemal Turgutlu ile Hüseyin ÖzbaysalTrafik kazası – Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi –Önlenemez kaza (inevitable accident) – Önlenmez kaza iddiasında ispat yükümlülüğü –Ceza davasını kabul –Genel tazminat – Genel tazminatın tespiti –Davacının aldığı yaralar, çektiği sızı ve ıstırab ve Türk Lirasının alım gücünün dikkate alınması................

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon