Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.05.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:53/1984
D. No:20/1985

H. Cahit Yılmazoğlu, ile Enver OsmanAvukat değişikliğine izin verilmesi – Mahkemelerin takdir yetkisi –Avukatın davada şahadet vermesi – Bir avukatın şahadet verdiği davalarda avukat olarak görev yapamıyacağı görüşü.H.M.U.T. E.3, N.1

İndir

05.04.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1984
D. No:14/1985

Ali Mehmet Boda ile Mehmet Salih HüseyinZamanaşımı ile mal iktisabı – Sürenin hesaplanması – 30 günlük sürenin başlama tarihi –İstinaf ihbarnamesi – –İhbardan etkilenen kişinin, ihbarın kendisine iletildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Mahkemeye istinaf etmesi gereğiF.224, Md.75(3), H.M.U.T. E.35, N.4

İndir

29.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:14,19,20/1984
D. No:12/1985

Aycan Eringin Tereke ile Mehmet TamgümüşTrafik kazası – Ölümle sonuçlanan trafik kazası –İstihdam edenin sorumluluğu –Genel tazminat –İhtimaller dengesi – İhtimaller dengesi (preponderance of evidence) ışığında Davalı 2’nin işveren sıfatı ile sorumlu tutulması -Varsayım (presumption)........

İndir

28.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:68/1984
D. No:11/1985

Feriha Kâşif’in vekili ile Kemal YaşarSatış Sözleşmesi –İsbat – Makbuzun isbatı –Faiz oranı – 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 42(3) maddesine göre hükümlü borca uygulanacak faiz oranı -Aynen ifa (specific performance) - Satılan bir taşınmaz malın kaydı için Mahkemenin emir vermesinin mümkün olmaması.9/76 Mah. Yas. Md. 42(3)

İndir

25.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1984
D. No:10/1985

Şehir Asfaltlama Şti. ile İçişleri ve İskân Bakİstinaf süresinin uzatılması –Özel ve istisnai haller dışında sürenin uzatılamaması – İstinaf süresinin uzatılıp uzatılmamasının Mahkemenin takdirine giren bir husus olması...............

İndir

19.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1984
D. No:9/1985

Antony Robert Bromfield ile KTFDYabancı tanımı – Rum ve Maronitlerin yabancı tanımına girmesi –Banka havalesi ile döviz transferi7/80 Yab. Satın Alınan Taş. Mal. Kay.Yas. Md.6(b)

İndir

18.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1984
D. No:8/1985

Hasan Halil Şehzade ile Ali DanaTadilat – Talep takririnin tadili –Tadilatın şartları – Tadilat müracaatını yapanın kötü niyetli olup olmadığı tartışması - İspat – Kötü niyetin ispatı –İstinaf – İstinaf ihbarnamesinde sadece istinaf sebeplerinin değil bu sebeplerin gerekçelerinin de yer alması gereği.H.M.U.T. E.48 N.4 E.35N.4

İndir

15.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:70/1984
D. No:7/1985

Palm Beach Turizm Ltd. ile K.T. T. İ. Ltd. Şti.Tadilat – Talep takririnin tadili –Tadilatın şartları ve bu kuralın istisnaları -Zamanaşımı – Fasıl 15 madde 3(f) altında ödenmemiş borçlar için 2 yıl içerisinde dava açılabilmesiH.M.U.T. E.25, N.1, Fasıl 15 Zamanaşımı Y. Md.3(f)

İndir

07.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:38/1984
D. No:6/1985

Oral Andız ile Efruz Sami Müdüroğlu Kiranın tespiti – Önkoşul – Kiranın yeniden saptanması amacıyla Mahkemeye başvuruda bulunabilmesi için taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamış olmasının bir önkoşul olup olmadığı - Yorum – 17/81 Kira Den.Yasasının. 6(1) maddesinin yorumu17/81 Kira Den.Yasası Md. 6(1)

İndir

28.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1984
D. No:4/1985

Ali Mehmet Boda ile Mehmet Salih Hüseyinİstinafın yeniden canlandırılması – Takipsizlikten iptal edilen istinafın yeniden canlandırılması – Yeniden canlandırma konusunda E.35 n.8’de İlk Mahkemelere verilen yetkinin Yargıtaya da verilmiş olması.H.M.U.T. E.35, N.13

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon