Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.05.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:32/1981
D. No:10/1982

Rapheal Jacobs ile BaşsavcılıkYabancıdan satın alınan taşınmaz malların kaydı –7/80 Md.2.

İndir

02.03.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:58/1981
D. No:8/1982

Feridun Kadır ile Ali İrfan nTahliye - Esasa müteallik tadilât ve müessir yeni inşaat yapılacağı gerekçesiyle tahliye talebi – Esasa müteallik deyiminin tanımı –17/81 Md.7(1)(ı) ve 18/73 Md.7(1)(i)

İndir

12.02.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:56/1981
D. No:6/1982

Osman Nizami ile Havva Mustafa HüsnüTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Makul surette ihtiyaç -Müşülât - Tarafların mali durumları ve karşılaşacakları zorlukların karşılaştırması -Yasal kiracı - Tahliye emrinin icrasının durdurulması..............

İndir

05.02.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:64/1981
D. No:5/1982

Aytekin Cavit Özmaya ile Muharrem NasırTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Masraf emri - İlk Mahkemnin Davacı aleyhine masraf emri vermesi - Müşkülât - Davacı ile Davalının mali durumlarının karşılaştırılması -..............

İndir

25.01.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:59/1981
D. No:3/1982

Başsavcılık ile Saffet Mehmet AliEk davalı - Başsavcılığın davaya 2. davalı veya ek davalı olarak eklenmesi için istida - Davalının ek davalı talebine itirazı -...........

İndir

13.01.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:62/1981
D. No:2/1982

Safiye Altan Harmani ile Hüseyin BaşolAvukatlıktan çekilme -. Tahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Yasal kiracı - Yasal kiracılığın ispatı - Davacının şahadetle ispatlaması - İhbarname - Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md. 30

İndir

05.01.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:66/1981
D. No:1/1982

Türk Bankası Ltd. ile Kemal Birgen arasındaİstinaf etme süresinin uzatılması için istida - İlk Mahkemenin süreyi 3 gün için uzatması - Sürenin uzatılması kararı aleyhine istinaf - Yargıtayın süre uzatımı ile ilgili istidaların E.35 n.2 altında ihbarlı (çift taraflı) olarak yapabileceği görüşüH.M.U.T., E.35, N.2

İndir

30.12.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:67/1981
D. No:40/1981

Ahmet Ali Harper ile Halil Kaya MustafaAra emri - Tek taraflı ara emri verilmesi - Fasıl 6 Hukuk Muh. Usulü Yasası Md. 9.

İndir

30.12.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:17/1981
D. No:39/1981

Ahmet M. Kayyum ile Maliye ve Ekonomi Bak.Yabancıdan mal satın alma - Sözleşme - Satış sözleşmesi - Yabancıdan mal satın alma - Kamu yararı -Kamu yararı doktrini7/80 Yab. Satın Alınan Taş Mal. Kaydı Yas.Md.6(6)

İndir

30.12.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1981
D. No:38/1981

Ahmet Hüseyin ile Kıymet MustafaYetki - Yetki itirazı - Davacının tahliye davası açması - Yorum - Yetki itirazı17/81 sayılı Kira Den. Yasası Md. 7(3) , 8.

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon