Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.11.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:51,52/1980
D. No:30/1981

III. şahıs Başsavcılık ile Tuna HasanAkreditif anlaşması - Davacının akreditif hesap açarak Davalıdan dişçilikle ilgili muhtelif alet satın alması -Usul - Yazılı bir akdin varlığı halinde, akdin dışında ek şahadetin nadiren dinlenebilmesi - Döviz -. 4/79 Döviz İstikrar Fonu Yas Md. 2, 3

İndir

28.05.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:26/1980
D. No:16/1981

Elmaziye Ali ile Keziban AzizTakas anlaşması - Takas anlaşmasının ihlâli -Mukavele - Olgularla ilgili bulgu -Sözleşme - Sözleşme hükümlerine bağlılığın istisnası..........

İndir

08.05.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:37/1980
D. No:14/1981

Hasan D.Öztürk ile Nermin ÇobanoğluOpsiyon Hakkı - Hisseli malın satışı - Tazminat ve devir muamelelerinin iptali istemi - Usul - Talep Takririnin bir bölümünün takrirden çıkarılması (Strike out) (e.19 n.26) -Yetkisizlik kararı - Tapu Müdürünün verdiği emirden istinaf -F. 224 Taş. Mal (Tas., Kay., Kıy. Tak.) Y.Md. 80.

İndir

08.05.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:37/1980
D. No:14/1981

Hasan D. Derviş ile Nermin ÇobanoğluOpsiyon Hakkı - Hisseli malın satışı - Tazminat ve devir muamelelerinin iptali istemi - Usul - Talep Takririnin bir bölümünün takrirden çıkarılması (Strike out) (e.19 n.26) -Yetkisizlik kararı - Tapu Müdürünün verdiği emirden istinaf -F.224 Taş. Mal (Tas. Kay. Kıy. Tak.) Y. Md.80

İndir

10.04.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1980
D. No:9/1981

Otoran Ltd. şirketi ile Ahmet Şakir CemalŞirketin tasfiyesine ilişkin dilekçe (petition) - Şirket tasfiyesi - (Set aside) Tasfiye dilekçesinin iptali için istida - Usul - Şirketin tasfiyesine ilişkin dilekçenin (petition) şekli ve tebliğiFasıl 113 Şirketler Yasası

İndir

01.04.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:63/1980
D. No:8/1981

Erbil Ratip Güman ile BaşsavılıkTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesinin nakil memur statüsündeki Davalıya ihbar göndererek konu evi tahliye etmesini istemesi..............

İndir

27.03.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:58/1980
D. No:6/1981

Halil A. Erkan ile Tuncer AliTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Müşkülat - Tahliye emri verilmesinin verilmemesine nazaran daha büyük müşkülat yaratması...................

İndir

20.03.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:25/1980
D. No:5/1981

Eğitim ve Kültür Bak.ı ile Kemal RüstemSözleşmede zaman unsuru - Zamanın sözleşmenin esasını teşkil edip etmemesi - Satış sözleşmesi - - Gecikme cezası - Teslim tarihinin geçirilmesi nedeniyle gecikme cezası talebi.Fasıl 149 Sözleşme Yasası

İndir

11.02.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:60/1980
D. No:3/1981

Gülen Akay ile Mehmet HüseyinTrafik kazası - Trafik kazası sonucu yaralanma - Yaralanma nedeniyle tazminat talebi -- 3. şahıs istidası -H.M.U.T. E.10 N.1(2)

İndir

07.01.1981

Yargıtay/hukuk
Numara:50/1980
D. No:2/1981

Fuat Veziroğlu ile Zaman Ltd.Tadilat - Dava layihasının tadili - Tazminat davasında dava takrirleri kapandıktan sonra davalıların tadiîat talebi - Hukuk Usulû - E.25(1)H.M.U.T., E.25(1)

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon