Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.09.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:47/1978
D. No:/

Mustafa Can ile Cemal AşkınTahliye - İkametgâh - 18/73 sayılı 1973 Kira Kontrol (Geçici Hükümler) Yasasının 2. maddesinde yer alan "ikametgâh" sözcüğünün tanımının birinci koşul bendinin yani "inşaatı bu kuralın yürürlüğe girdiği tarihten sonra tamamlanan ve icar edilen herhangi bir gayri menkul malı ihtiva etmez" bendinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası18/73 Kira Kontrol Yas. Md.2

İndir

09.05.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:59/1978
D. No:/

Mehmet Bakkal Yusuf ile Erdoğan HasanTrafik kazası - Trafik kazası sonucu yaralanma - Davacının özel ve genel tazminat talebi -Mûterafik kusur -..............

İndir

14.03.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:57/1978
D. No:/

Necati M. Bafidi ile Mesut A. PaşaSözleşme - Alım-satım sözleşmesi -Şahadet - Emare faturaların değerlendirilmesi -..........

İndir

23.02.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:55/1978
D. No:/

Fatma Ersin Öztürk ile Dr. Mehmet AliEsasa ilişkin tadilât - Tahliye – 18/73 sayılı Kira Kontrol (Geçici Hükümler) Yasası – Yasanın 7. maddesinin 1(i) bendi – Esasa Müteallik Tadilât –18/73 Kira Kontrol Yas. Md.7(1)(ı)

İndir

19.02.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1978
D. No:/

Mahmut Nafiz ile Mustafa CelâlTrafik Kazası - Trafik kazasında 14 yaşında bir kız olan Davacının ağır yaralanması -Tazminat - Genel tazminat -...............

İndir

02.02.1979

Yargıtay/hukuk
Numara:48/1978
D. No:/

Kemal İsmail ile Kemal SalihYetki - Bölgesel yetki itirazı - Hukuk Usulü - Mahkemenin bölgesel yetkisine İlk Mahkemede değil İstinaf aşamasında itiraz edilmesi -Karar ....................

İndir

26.12.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1978
D. No:/

Fatma Hasan ile Cahit Hamza (Çolak)Hazırlık şahadeti –Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü - Tüzüğün 36. Emrinin 5. nizamı – Bu emir ve nizam altında göz şahidinin yurtdışına gideceği nedeniyle şahadetinin duruşmadan önce hazırlık şahadeti olarak alınması talebi -H.M.U.T. E.36, N.5

İndir

06.12.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:33,34,35,36, 37,38,39/1978
D. No:/

Salâhi Abdurrahman ile Mehmet H. KüçükTazminat - Biçer döverin eksozundan çıkan kıvılcım sonucu ekinlerin tutuşarak yanması - Yangının komşu tarlalara geçmesi -Yangın - Yangından doğan tazminat talebi - Haksız Fiiller Yasası (Fasıl 148) - Yasanın 53. maddesi - 53. maddenin yangından doğan zarar ziyanla ilgili özel bir hüküm içermesi –İspat Külfeti -Ahkâmı Umumiye -Fasıl 148 Haksız Fiiller Yas. Md.53

İndir

05.12.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:50/1978
D. No:/

Hasan Özkan ile Hasan Y. DellaloğluSözleşme - İcar satış sözleşmesi - Mobilya satımı ile ilgili icar satış sözleşmesi - İmkânsızlık prensibi (Frustration) -Şahedet - Şahadetin değerlendirilmesi -...........

İndir

29.11.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1978
D. No:/

Cypromer Ltd ile Halil Kavasİş Uyuşmazlığı - Olgulara ilişkin bulgu - Yargıtayın İlk Mahkemelerin olgulara ilişkin bulgularına müdahale etmemesi - İstinaf - Masraf - İstinaf masrafları - Şahadet -................

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon