Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.10.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:37/1977
D. No:/

Mustafa Necati Suzan Kemal UzunoğluTrafik kazası - Kaza sonucu yaralanma - Müterafik kusur -Dikkatsiz sûrûş - Özel tazminatHüküm .................

İndir

28.09.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:14/1977
D. No:/

Kaptan A. Hasan ile F.B.I.S. of Kyreniaİş Sözleşmesi - İşverenin kusur ve/veya ihmali yüzünden kulak rahatsızlığına uğrama ve tazminat talebi - Şahadet - Hukuk Usulü - İspat külfeti.............

İndir

06.06.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:28/1977
D. No:/

Arif Karavul ile Zafer Halil Çalıcı'Üçüncü şahıs eklenmesi için istida - Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğû - Tüzüğün Emir 10 nizam 1'i Üçüncü şahıs istidalarıH.M.U.T., E.10, N.11

İndir

11.04.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1977
D. No:/

Arman Hasan ile Leman HasanTrafik Kazası - Trafik kazası sonucu ölüm -Genel Tazminat -Sorumluluk - Avukatlar lehine hükmedilen masraflar –1955 Tereke İdare Tüzüğü - Hukuk Mukhakemeleri Usulü Tüzüğü – Tüzüğü Emir 59 Nizam 6’sı – Dikkatsiz Sürüş –Çoğaltıcı Rakam1955 Tereke İd. Tüz., H.M.U.T., E.59, N.6

İndir

11.04.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:29/1977
D. No:/

Mustafa Fehim'in T. İ. Mem. ile Mustafa H. İbrahimMeni müdahale emri ve zarar ziyan talebi -İrtifak hakkı - Şahadet-------------

İndir

06.04.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:34/1977
D. No:/

Lloyds Bank Ltd.ile Dr. Kaya BekiroğluAra Emri - Taşınmaz mal satış sözleşmesinin ihlaline dayanan tazminat talebi ve Davalıya ait taşınmaz malların bir kısmı için ara emri talebi -Hukuk Usulü - Ara emri - İlk Mahkemece verilen geçici ara emri...............

İndir

17.03.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:37/1977
D. No:/

Mustafa Necati ile Suzan Kemal Uzunoğluİstinaf sebepleri -Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü- Tüzüğün 35. Emrinin 4. nizamı İstinaf ihbarnamesinde tüm istinaf sebeplerinin ve istinaf sebeplerinin dayandırıldığı gereçeklerin belirtilme zorunluluğu - Genel tezminatKarar H.M.U.T.,E.35 N.4

İndir

01.03.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:27/1977
D. No:/

Mehmet Süleyman ile Zeki MustafaTrafik kazası - İki otobüsün çarpışması - Müterafik kusur - 3. Şahsın %10 müterafik kusuru olması -Dikkatsiz sürüş - Otobüs şöförünün dikkatsizliği--------------

İndir

09.02.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:25/1977
D. No:/

Kaptan Ali Hasan ile Emniyet Müdürlüğü Mûlkiyet - Senetle motosiklet satın alma -Sahipsiz taşınır mal - Rumdan kalan motosikletin sahibi olmadığından K.T.F. Devletine kaldığı iddiası -Şahadet....................

İndir

06.02.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:35/1977
D. No:/

Başsavcılık ile Mehmet R. MüsevvitoğluEk mesai ücretinin ödenmesi talebi -Yasalarda (2 farklı yasada) birbirine ters hükûmler bulunması –Genel Sekreterler ile Müsteşarlara ek messi ücreti verilip verilememesi -Anayasa - 15/77 sayılı Yasanın K.T.F. Anayasasının 7. maddesindeki eşitlik ilkesine uygun yorumlanmasıKTFD Ana. M.7

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon