Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.04.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:36/1976
D. No:/

Cemal Molla ile Mustafa HalilSözleşme Yasası - Hukuk Usulü - Talep ve müdafaa takrirleri - Şahadet - İstinaf - Tezkeresiz yapılan hayvan satışının geçersiz sayılması - İstintak etme hakkı - Hukuk Usulu - İlk Mahkemeye iade - Mahkeme kararıFasıl 29, Fasıl 267,Md.4, Anayasa Md.27(2)

İndir

07.04.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:29/1976
D. No:/

Özker Yaşın ile Kemal Atıfİşyeri işgali - - Yabancılar (Rumlar) tarafından terkedilen malların tahsisi -Hukuk Usulü - Taşınmaz mala tecavüz davası -İtiraz Komitesi - Tahsis Kararı -İdare Hukuku - İdare hukuku prensipleri1974 İskan ve Rehabilitasyon Yönetmeliği

İndir

04.02.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:33/1976
D. No:/

Servet Lisani ile Oğuz ÖnkayaSözleşme Yasası - Mersum bir borç senedinden doğan alacak talebi -Hukuk Usulû - Müdafaa ve mukabil talep takriri - İspat - İspat hakkı - Hile iddiası bulunan bir takrirde nelerin yer alması gerektiği - Hile - İstinaf -H.M.U.T., E.19 N.5

İndir

01.12.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:31/1976
D. No:/

Osman Halil Veli ile Esat MustafaSözleşme Yasası - Satış akti - "Hayvan" sözcüğünün anlamı -Hukuk Usulü - Dava lâyihalarında iddia edilenler dışında şahadet ibraz edilememesi - Adli İhbar (Judicial Notice) - İstinaf - Batıl akitlere dayanarak hak talebi mûmkün olmaması.Fasıl 29 Hayvan Tezkereleri Yasası

İndir

30.11.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:35/1976
D. No:/

Ahmet Cemal Nafi ile İmar, İskân ve Reh. Bakİşyeri İşgali - İşgalci aleyhine tahliye davası -Hukuk Usulü - Müdafaa takriri - -Ahkamı Umumiye Hukuku -Hukuk Usulü - İhbarlı istida -32/75, Md.6(2)(a)

İndir

23.11.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:25/1976
D. No:/

Mahmut Nafiz ile K. T. T. İ. Ltd., ŞirketiKira Borçları - Geçmiş kira borçlarının ödenmesi talebi - Şirketin kiralanan işyeri üzerinde mülkiyet ve tasarruf hakkı olup olmaması- –Sözleşmede hata veya yanılma -Hukuk Usulü - Estoppel iddiasının dava lâyihasında açıkça yer almaması-Fasıl 149 Sözleşme Yasası, Md.21

İndir

16.11.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:32/1976
D. No:/

İmar, İskân ve Reh. Bak. ile Makbule Ramadan Tahsisin iptali ile evin tahliyesi talebi - Hukuk Usulü - İlk Mahkemenin bulgularına Yüksek Mahkemenin müdahale etmesi -İlk Mahkemeye iade -Tahsis Belgesi - Yûksek İdare Mahkemesi32/75, Md. 6(2)(a)

İndir

22.10.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:8/1976
D. No:/

Zaliha S. Dülger Ali ile Mustafa SalihTahliye -Ara Kâr (Mesne Profit)- Ecnebi Mallar İdaresi - Mal sahibinin kira talep etmesi - Hukuk Usulü - Talep takriri18/1973 Kira Kontrol (Geç. Hük.) Yasası,M.6(2)

İndir

15.10.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1976
D. No:/

Ahmet Hûdaverdi ile Ömer MehmetTahliye - İşgalci aleyhine tahliye davası - Hukuk Usulü - Ara emri (Meni müdahale emri) - İstinaf - İlk Mahkemenin ara emri kararı aleyhine istinaf -İdare Hukuku İlkesi - İdari kararların ilk nazarda doğru olduğunun varsayılması...............

İndir

12.10.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:21,22/1976
D. No:/

Salih Salâhi ile Mehmet Kara HasanTrafik Kazası - Yaralanma nedeniyle tazminat talebi -Tefsir - Hukuk Usulü - Üçüncü şahsın davaya katılma isteminin isbatı vûcut muhtırası ile birlikte istenmesi gereği.H.M.U.T.,E.10, N.1(2)

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon