Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:6/1975
D. No:/

Ayşe Mehmet Hasan KalfaTahliye - Hukuk Usulü - Talep takriri - Esasa ilişkin olgu - 1960 Kıbrıs Anayasası - Anayasanın 118. maddesi -H. M.U.T., E.19 N.4, 19/63 Pul Yasası, 18/73

İndir

08.07.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1975
D. No:/

Philip J. Povey ile Denis Development LtdHazırlık şahadeti - Hukuk Usulü - İstinaf -H.M.U.T., E. 36, N 5.

İndir

06.04.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:8/1975
D. No:/

K. T. Koop. Mer. Ban. Ltd. ile Tan Şirketi Ltd.Sözleşme Yasası - Akit ihlâlinden ötürü zarar ziyan talebi - Gıyaben hüküm alınması - Hazırlık şahadeti - Davaların tehiri - Davaların tehirinde Yargıcın takdir hakkı bulunması.H.M.U.T., E.35 N.5

İndir

29.03.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:10/1975
D. No:/

Aysel Cahit ile Salâhi Kâzımİstinaf etme süresinin uzatılması istidası – Mahkemelerin süre uzatma konusundki takdir yetkisi – Hangi istidaların tek taraflı yapýlabileceði -Hukuk Usulü - İstinaf -H. M. U. T., E. 35 N. 2 -

İndir

21.01.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:5/1975
D. No:/

Selçuk Ramadan ile Macit Mehmet KöroğluTrafik Kazası - Kazada yaralanma - Kazadan doğan tazminat talebi-Müterafik Kusur - Çocuklarda Kusur - Hukuk Usulü - Genel ve özel tazminat aleyhine istinaf -Yargıtayın İlk Mahkemece hükmedilen genel tazminata müdahale ederek düşürmesi................

İndir

30.12.1975

Hukuk/istinaf
Numara:11/1975
D. No:/

Mehmet Halil ile Akif HüseyinOtobüsle birlikte işletme izninin satışı için yapılan anlaşma - Mahkemenin bölgesel yetkisinin olmadığı itirazı - İstinaf - Tespit kararının hangi hallerde verilebileceği –Fasıl 149 Sözleşme Yasası, 14/60, 27/1975

İndir

08.12.1975

Hukuk/istinaf
Numara:12/1975
D. No:/

Nesrin Rifat ile Hasan Ahmet ArpalıklıTrafik Kazası - Trafik kazasından doğan tazminat talebi. Müterafik Kusur-Özel Tazminat - Hukuk Usulû - Şahadet -............

İndir

04.12.1975

Yargıtay/hukuk
Numara:11/1975
D. No:/

Arif Hüseyin ile Güllü Hasanİşçi-İşveren Münasebeti - Hukuk Usulü - Şahadetin deðerlendirilmesi - İstinaf edenin ikna mükellefiyeti -..................

İndir

20.11.1975

Hukuk/istinaf
Numara:3/1975
D. No:/

Mustafa Hüseyin ile TAN Şirketi Ltd.Sözleşme Hukuku - Taraflar arasında yapılan anlaşma - Esasa ilişkin olgular - Lâyihalar - Tafsilât - -Hukuk Usulü - Şahadet - İlk Mahkeme kararı -H.M.U.T.,E.19, N.4

İndir

11.08.1975

Yargıtay/hukuk
Numara:3/1975
D. No:/

Semih S. Akdeniz ile Türkiye Tekel İdaresiTasfiye - Şirketin tasfiyesi - Hukuk Usulü - İptidai itiraz - Esasa ilişkin olmayan eksiklikH.M.U.T., E.64, N.1,2

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon