Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.05.1975

Hukuk/istinaf
Numara:25/1974
D. No:/

Erdoğan Cemal ile Mehmet MustafaTrafik Kazası - Yaralanma - Yaralanmadan doğan özel ve genel tazminat talebi-Mûterafik Kusur - Özel ve Genel Tazminat aleyhine istinaf.................

İndir

05.04.1975

Hukuk/istinaf
Numara:29/1974
D. No:/

Kemal Cambaz ile Pembe MustafaTrafik Kazası -Trafik kazasından doğan yaralanma ve tazminat talebi -Haksız Fiiller - İhmal ile yaralanmaya sebep olma - İspat külfeti -Şahadetin değerlendirilmesi - Şahadetlerin çelişmesi - Adli ihbar.................

İndir

05.04.1975

Hukuk/istinaf
Numara:29/1974
D. No:/

Kemal Cambaz ile Pembe MustafaTrafik kazası - Trafik kazasından doğan yaralanma ve tazminat talebi - Haksız Fiiller - İhmal ile yaralanmaya sebep olma - İspat külfeti - Şahadetin değerlendirilmesi - Şahadetlerin çelimesi - Adli ihbar............

İndir

05.02.1975

Hukuk/istinaf
Numara:23/1974
D. No:/

Günay Orhan ile Hasan TevfikTahliye Davası - Vekâletname - Vekâletnamenin iptali veya sona erdirilmesi - Vekil vastasıyle tahliye davası ikamesi -Tefsir Kuralları - Bir kelimeye öncelikle sözlük veya alelade anlamının verilmesi gerekir..............

İndir

29.01.1975

Hukuk/istinaf
Numara:26/1974
D. No:/

Ümit Ali ile Abdullah Mulla AliSözleþme - Sözlü olarak mimari proje çizimi hususunda anlaşma - Mimari sözleşmelerde ücret -Hukuk Usulü - İstinaf - Şahadet - Şahadetin değerlendirilmesi -Davacının şahadeti - Talep takriri -............

İndir

24.01.1975

Hukuk/istinaf
Numara:31/1974
D. No:/

Mazhar Halil ile Mehmet Hüseyin BakkalTrafik Kazası - Trafik kazasından doğan özel ve genel tazminat talebi -- İhmal ile kazaya sebep olma -Müterafik Kusur - Hukuk Usulü - İstinaf Mahkemesinin ikna yükümlülüðü - Şahadet - İhtimaller dengesi - Müstâkbel kazanç kaybı -...............

İndir

21.12.1974

Hukuk/istinaf
Numara:30/1974
D. No:/

Mustafa İbrahim ile Özer BoyacıSözleşme - Kredi usulü ile satış akti - Vekil sıfatıyle satş - Hukuk Usulü – Talep takriri - Talep takriri ve mûdafaa takriri hazırlanırken bu Emir ve Nizamlara uyulması gerekir.Fasıl 267,Md.32, H.M.U.T.,E.19 N.4,11,13

İndir

16.12.1974

Hukuk/istinaf
Numara:27/1974
D. No:/

Mehmet Salih Derviş ile Mustafa UluğSözleþme - Elektrik tesisatı yapım ve tamiri için sözlü anlaşma - Hukuk Usulü - Müdafaa takriri - İspat külfeti - Talep edilen makul ücretin ispat edilmesi - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin kararına müdahale etmesi.............

İndir

13.12.1974

Hukuk/istinaf
Numara:28/1974
D. No:/

İrdelp Soykan ile Hüseyin Yusuf,Sözleşme - Sözleşme gereğince yapılan inşaatta ek işler yapıldığı iddiası - Talep takririnde talep edilen miktarın üzerinde bir miktara. İlk Mahkemenin hükmedememesiH.M.U T.,E. 19. N.4

İndir

10.10.1974

Hukuk/istinaf
Numara:20/1974
D. No:/

Taner Mehmet ile Bahire MustafaHukuk Usulü - Haczolunan malda hak iddiası - İcra memurlarının haciz müzekkeresini uygulamak için bu emre uygun hareket etmesi gereği H.M.U.T, E. 44, Fasıl 6 H.M.U.Yasası,Md.21

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon