Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.04.1974

Hukuk/istinaf
Numara:42/1973
D. No:/

Özker Yaşın ile Nevzat YalçınHaksız Fiil - Hakaret - Zem ve kadih - Sendikaların haksız fülden dolayı dava edilememesi -Hukuk Usulû - Yüksek Mahkemenin davayı İlk Mahkemeye iade etme yetkisi - Kararın gerekçelerinin değiştirilmesi -Sendikaların temsilci vasıtasıyle dava edilmesi13/71 sayılı Sendikalar Yasası

İndir

25.03.1974

Hukuk/istinaf
Numara:44/1973
D. No:/

Emiray Seyit ile Ahmet Mustafa YıldırmHaksız Fiil - Davalının dikkatsiz ve ihmalkâr sürüşünden doğan tazminat talebi -Müterafik Kusur - Tarafların eşit oranda kusurlu olması................

İndir

21.02.1974

Hukuk/istinaf
Numara:39/1973
D. No:/

İbrahim Hayrettin ile Evkaf Dairesi MüdürüKanuni Kiracılık - Fiziki (Fiili) Tasarruf - Hukuk Usulü - İspat - Müdafaa takriri - Nifset Hukuku (Equity) – Mahkemeye gelip adalet isteyen şahsın temiz elle gelmesi prensibi................

İndir

28.12.1973

Hukuk/istinaf
Numara:45/1973
D. No:/

Tuncer Bahadır ile Behiye Mustafa ŞafturTrafik Kazası - Ölümle neticelenen trafik kazası -İstinaf - Sorumluluk ve tazminat aleyhine istinaf - Tazminat - Müteveffaya muhtaç kimselerin talep ettiği tazminat – Hayat intizarı kaybından dolayı tazminat talebi -................

İndir

07.11.1973

Hukuk/istinaf
Numara:41/1973
D. No:/

Mustafa H. Bullici ile Turgut NihatToptan gaz alım satımı - Hukuk Usulü - Talep takriri -Yüksek Mahkemenin kısmen istinafı kabul etmesiFasıl 149 Sözleşme Yasası

İndir

23.10.1973

Hukuk/istinaf
Numara:26/1973
D. No:/

Reşat Ali ve diğerleri ile Ahmet BeleviTahliye - İhtiyaca binaen tahliye emri -Mütecaviz – Kira İlişkisi -İzinli İşgal (Licencee) -Kira Mukavelesi - 8/1969 sayılı Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Ait Gayri Menkul Malların Kontrolu (Geçici Hükümler) Yasası - Gayri menkul mallar İdarecisi - Hukuk Usulu - Şahadet -Ara Kâr (Mesne Profits) -1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hûk.) Yasası

İndir

11.10.1973

Hukuk/istinaf
Numara:28/1973
D. No:/

Ismet Mehmet ile Ali SüleymanTahliye - Kira mukavelesine göre ihbar verme zorunlulûğu – Kira Mukavelesi - Sözleşmenin meydarıa gelmesi - İvaz - İvazsız SözleşmelerFasıl149 Sözleşme Yasası

İndir

09.10.1973

Yargıtay/hukuk
Numara:31/1973
D. No:-/-

Fetine Ayhan ve diğeri ile Halil Salih Ergin arasındaAnlaşma- Ev projesi için anlaşma - Gıyaben verilen hüküm - Duruşmada hazır olmama halinde gıyaben verilen hüküm - Gıyaben verilen hükümlerin iptalinde Mahkemelerin takdir yetkisi.H.M.U.T. Emir 17 nizam 10 Emir 26 nizam 14 Emir 33 nizam 5

İndir

09.08.1973

Hukuk/istinaf
Numara:29/1973
D. No:/

Kemal Ömer Yusuf ile Hüseyin Ömer UstaAra Emri Meni müdahale emri - Rahatsızlığın kanıtlanması için aranan şartlar - Hukuk Usulü - Duruşmanın tekrarlanması - Hukuk Usulû - Şahadet - Nıfset Hukuku (Equity) -Yağmur sularının verdiği rahatsızlık.1960 Adalet Mah. Yasası, Fasıl 148

İndir

31.07.1973

Hukuk/istinaf
Numara:33/1973
D. No:/

Selçuk Hüseyin ile Faiz ArifHukuk Usulû - Şahadet - Şahitlere inanıp inanmama - İstinaf - İstinaf edenin Yüksek Mahkemeyi ikna. Yükümlülüğü..............

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon