Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.04.1973

Hukuk/istinaf
Numara:17/1972
D. No:/

Ahmet Şakir ile Birtan HüseyinTarfik kazası - Ağır yaralanmaya neden olan kaza - Araba parketme - Haksız fiiller - İhmalkarlık - Tazminat - İspat külfeti - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin bulgularına müdahale etmesi - Şahadet - Doğrudan ve çevre şahadet - Adli ihbar- Katkısal kusur - Çocuklarda kusurHaksız Fiiler Yasası, Md.51,57

İndir

28.04.1973

Hukuk/istinaf
Numara:17/1972
D. No:/

Ahmet Şakir ile Birtan HüseyinTarfik kazası - Ağır yaralanmaya neden olan kaza - Araba parketme - Haksız fiiller - İhmalkarlık - Tazminat - İspat külfeti - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin bulgularına müdahale etmesi - Şahadet - Doğrudan ve çevre şahadet - Adli ihbar- Katkısal kusur - Çocuklarda kusurHaksız Fiiler Yasası, Md.51,57

İndir

28.04.1973

Hukuk/istinaf
Numara:17/1972
D. No:/

Ahmet Şakir ile Birtan HüseyinTarfik kazası - Ağır yaralanmaya neden olan kaza - Araba parketme - Haksız fiiller - İhmalkarlık - Tazminat - İspat külfeti - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin bulgularına müdahale etmesi - Şahadet - Doğrudan ve çevre şahadet - Adli ihbar- Katkısal kusur - Çocuklarda kusurHaksız Fiiler Yasası, Md.51,57

İndir

28.04.1973

Hukuk/istinaf
Numara:17/1972
D. No:/

Ahmet Şakir ile Birtan HüseyinTrafik Kazası - Ağır yaralanmaya neden olan kaza - Araba Parketme - Haksız Fiiller - İhmalkârlık - Tazminat - İspat Külfeti - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin bulgularına. müdahale etmesi - Şahadet - Doğrudan ve çevre şahadet - Talep takriri - Adli İhbar - Katkısal kusur - Çocuklarda Kusur - Küçük çocuklara kusur atfedilememesi.Haksız Fiiller Yasası,Md 51, 57

İndir

28.04.1973

Hukuk/istinaf
Numara:17/1972
D. No:/

Ahmet Şakir ile Birtan HüseyinTarfik kazası - Ağır yaralanmaya neden olan kaza - Araba parketme - Haksız fiiller - İhmalkarlık - Tazminat - İspat külfeti - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin bulgularına müdahale etmesi - Şahadet - Doğrudan ve çevre şahadet - Adli ihbar- Katkısal kusur - Çocuklarda kusurHaksız Fiiler Yasası, Md.51,57

İndir

07.03.1973

Hukuk/istinaf
Numara:28/1972
D. No:/

Toros Trikotaj Şirketi ile Nevin Ahmetş kazasından doğan taıminat talebi-Yaralanma - Kusur- İş kazasında kusurun saptanmasıKanuni vazifeleri ifada kusur -Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası, Fasıl 134, F.188

İndir

16.02.1973

Hukuk/istinaf
Numara:33/1972
D. No:/

Ekrem Ergül ile Nafiya İbrahimHukuk Usulü - Talep ve müdafaa takrirleri -Dava Lâyihaları - Tadil - Hatalı olduğu anlaşılan dava lâyihasının tadil edilmemesi................

İndir

14.02.1973

Hukuk/istinaf
Numara:34/1972
D. No:/

Mehmet Salih ile Dr. Şemsi KâzımSözleşme Hukuku - Hizmet aktinden doğan alacak -Hukuk Usulû - Mukabil talebin gıyaben iptal edilmesi - Gerekçesiz hüküm- Havale Emri - Mahkemelerin gıyaben davayı görme yetkisi -1960 Anayasası, H.M.U.T.,E.33

İndir

26.01.1973

Hukuk/istinaf
Numara:15/1972
D. No:/

K.T.Y. Yürütme Kurulu, ile Sevil T. ArcaDevlet Memuru - Göreve son verme - Devlet memurunun görevine son verme kararının Mahkemece iptali neticesi tazminat talebi - Tam ve muhik tazminat .1960 Anayasası

İndir

26.01.1973

Hukuk/istinaf
Numara:29/1972
D. No:/

Türk Bankası Ltd. ile Vicdan Mehmet BehaeddinMersum borç senedi - Mersum borç senedinde faiz-Hükümden evvel verilebilecek faiz - Hükümden sonra verilebilecek faiz -Fasıl 149 Sözleşme Yasası Fasıl 150, 14/60

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon